Geplaatst op

Wat is Boeddhisme eigenlijk?

De boodschap van het Boeddhisme

De boodschap is om een goed en rechtvaardig leven te leiden in het hier en nu. Als iedereen dat zou doen, zou er altijd vrede zijn en geen oorlog. Leef nu goed en rechtvaardig en berokken anderen geen schade, zo bouw je goed karma op voor een gelukkiger volgend leven. Boeddhisten geloven namelijk in reïncarnatie. Daarnaast is de intentie bij wat je doet, zegt en denkt heel erg belangrijk. Een politicus die honderdduizend euro schenkt aan een goed doel en daarmee te koop loopt om zijn aanzien te verhogen, brengt zijn karma alleen maar schade toe. De ander is net zo belangrijk als jezelf. Denk om de ander en denk om jezelf.

Is er een God in het Boeddhisme?

Het Boeddhisme in niet geïnteresseerd in het bestaan van een god of van goden. Het doet er gewoon niet toe. Het is een boeddhist overigens niet verboden er in te geloven. De Boeddha ontweek altijd vragen hierover met het antwoord: “Er zijn belangrijker dingen om over te praten”.

Het kastenstelsel en discriminatie

Dat werd door de Boeddha uitdrukkelijk verworpen. Voor hem maakte het absoluut niet uit of je een geboren Brahmaan was of een onaanraakbare boer van de laagste kaste. Hij behandelde ze op dezelfde manier. Hij praatte met iedereen, van koningen tot prostituees. Een Brahmaan die zich voorstond op zijn geboorte werd niet zelden belachelijk gemaakt: “Je denkt nu wel dat je een Brahmaan bent maar….”

Atman of het ondeelbare, onveranderlijke en zeer individuele ‘Zelf’ of ‘Ik’

Volgens het Boeddhisme bestaat “ik” niet. Het “zelf” is voortdurend onderhevig aan verandering, net als de wereld om ons heen. Alles is met elkaar verbonden. Iedereen is met elkaar verbonden. Het universum is verbonden met ons en met de Aarde en ons melkwegstelsel.

Een rechtvaardige maatschappij

De Boeddha was er ook van overtuigd dat een rechtvaardige maatschappij een belangrijke bijdrage kan leveren op weg naar individuele verlichting. Hij vergeleek de mensen met vissen in een vijver, waarbij de vijver de maatschappij was. Als het water verontreinigd is, kunnen de vissen moeilijk leven. Is het water helder en gezond, dan leven en groeien de vissen goed.

Zelf denken

Boeddha riep altijd iedereen op tot zelfstandig denken. In de Kalama Sutta zegt hij: “Het is goed dat jullie onzeker zijn en twijfelen. Ik zeg jullie dat jullie niet moeten afgaan op wat je vaak hoort, noch op traditie noch op geruchten noch op heilige geschriften. Hoed je voor vermoedens of aannames, mooi klinkende argumenten of vooroordelen. Let niet alleen op deskundigheid en ga niet alleen af op “de monnik is onze leraar”. Als jullie zelf weten dat zekere dingen slecht zijn of verwijtbaar, laat ze dan los en doe ze niet”.

Geplaatst op

Wat is reïncarnatie?

Wedergeboorte

Je vriend gelooft in reïncarnatie. Wat is dat eigenlijk nou precies? Wat is de betekenis van reïncarnatie? Reïncarnatie is het steeds opnieuw geboren worden in een dierlijk of menselijk lichaam. Boeddha leerde ons dat we meerdere levens achter elkaar doormaken. Als je sterft volgt er een tussenstation, in het Tibetaans bardo. Daarna word je in een nieuw leven geboren. Daarom is de dood geen eindstation maar een tussenstation.

Is reïncarnatie hetzelfde als wedergeboorte?

Niet helemaal. In reïncarnatie gaat een onveranderlijke ziel over naar een volgend leven. In het boeddhisme is de geest voortdurend in beweging en heeft je bewustzijn meerdere niveaus. Tijdens je sterven laat je de grovere delen van je geest los en gaat uitsluitend het meest subtiele aspect van je altijd veranderende geest verder.

Karma

Daarnaast is er karma. Het hangt van je karma af in welk lichaam en in welke situatie je opnieuw geboren wordt. Hoe meer goede daden je hebt gedaan en goed karma hebt verkregen, hoe gunstiger je wedergeboorte is. Bij een wedergeboorte bestaat er een oorzakelijk verband tussen het ene leven en het volgende leven. De karmische band bepaalt jouw volgende leven. Als je in je huidige leven veel negatieve daden doet, denk aan doden, stelen en liegen, zorg je zelf voor veel problemen in je volgende leven.

Geest en lichaam

Je geest bewoont nu dit lichaam, in een volgend leven bewoont je geest een ander lichaam. De wedergeboorte heeft dus betrekking op je geest en niet op je lichaam. Zodoende zijn lichaam en geest aparte fenomenen. Je lichaam is opgebouwd uit atomen en is dus materie. Je geest is geen materie en vormloos. Hij refereert aan al je emotionele en verstandelijke ervaringen. Tijdens het leven zijn lichaam en geest verbonden. Als je sterft, scheiden lichaam en geest zich van elkaar. Je lichaam transformeert in een lijk en je geest gaat verder naar een ander lichaam. Je geest is zonder begin en zonder einde.

Tibetaans gezegde

Als je wil weten hoe je vorige leven is geweest, kijk dan naar je huidige lichaam. Als je wil weten hoe je toekomstige leven zal zijn, kijk dan naar je huidige geest.

Je huidige wedergeboorte of je huidige leven is het gevolg van activiteiten, karma, in het verleden. Een menselijke wedergeboorte is een gelukkige wedergeboorte en de oorzaak daarvoor is dat je je in vorige levens aan een strenge morele discipline hield. Aan de andere kant zullen jouw toekomstige wedergeboorten bepaald worden door de activiteiten die je nu verricht en het is je eigen geest die al je activiteiten ingeeft. Dus door te kijken of je motivatie en je huidige gedrag positief of negatief is, kan je je een idee vormen van het soort wedergeboorten die je nog zal ervaren. Je hoeft niet naar een waarzegger of een astroloog om erachter te komen hoe het je zal vergaan, je kan simpelweg kijken naar wat je denkt en doet en welke indrukken je daarmee op je geestesstroom achterlaat.