Inzicht in de werkelijkheid

Inzicht in de werkelijkheid

Belangrijk is dat je tot het inzicht komt dat jouw ervaring van de werkelijkheid afhankelijk is van jouw innerlijke staat van zijn. Dit geldt voor alle levende en voelende wezens en dus zeker voor mensen. Dit  heeft een gigantische verandering in relatie met jezelf...

De leegte

De wijsheid van de leegte is een bijzonder belangrijk onderwerp in het boeddhisme, maar ook een zeer complex onderwerp. Deze wijsheid is eigenlijk niet of nauwelijks onder woorden te brengen en is meer een directe ervaring dan een begrijpen. Verschillende tradities...