Korte uitleg en inleiding van het boeddhisme

Introductie boeddhisme
Nieuwsgierig?

Meer dan tweeëneenhalfduizend jaar

Uitgangspunt

Het uitgangspunt in het boeddhisme is de mens. De manier waarop de mens lijdt, is niet alleen fysieke pijn maar ook de algemene gevoelens van ontevredenheid over het leven. Het verlangen om iets meer te bereiken of te hebben, de angst voor verandering en de dood. Het boeddhisme probeert iemand gemoedsrust te geven en liefdevol mededogen voor alle levende wezens aan te moedigen en te ontwikkelen.

Boeddha

Meer dan tweeëneenhalf duizend jaar volgen mensen een religie gebaseerd op de lessen van een man die ze de Boeddha noemen, wat de Verlichte betekent.

Geen dogma's

Het boeddhisme is geen dogmatische religie in de zin dat het niet van iemand verlangt dat hij vaste overtuigingen en ideeën aanvaardt. Het houdt zich niet bezig met de discussie of er wel of niet een god is. Het beschouwt alle dergelijke overtuigingen als secundair belang. Het belangrijkste in het boeddhisme is om mensen te helpen hun lijden te overwinnen en een volwaardig leven te leiden.

Boeddhabeelden

Een Boeddhabeeld kopen voor jezelf is in het Oosten heel normaal. Schenk jezelf alle geluk van de wereld.

Mala’s

Een mala wordt gebruikt om mantra’s te tellen die gereciteerd worden.

Twee richtingen

Er zijn twee richtingen van de religie: het Theravada of Hinayana boeddhisme in het zuiden en het Mahayana boeddhisme in het noorden.

Het doel van het boeddhisme

Het doel van het boeddhisme is verlichting, wat betekent dat we volledig wakker zijn voor de realiteit van het leven, dat we begrijpen waarom er lijden is in de wereld en hoe dit lijden kan worden overwonnen. Boeddhisten beweren dat ze in de leer van de Boeddha een pad vinden dat hen er uiteindelijk toe zal leiden deze verlichting voor zichzelf te bereiken.

Verschillende richtingen

Er is een grote verscheidenheid binnen het boeddhisme

Er zijn twee richtingen in het boeddhisme: het Theravada of Hinayana boeddhisme in het zuiden en het Mahayana boeddhisme in het noorden. Niettemin is er een gemeenschappelijke basis voor alle richtingen binnen het boeddhisme, uitgedrukt in wat de Drie Juwelen wordt genoemd:

De Boeddha, de Dharma en de Sangha. Oftewel, de Verlichte, de Leer en de (boeddhistische) Gemeenschap.

Even tijd voor thee

Kom even lekker tot rust met een kopje thee

Kruidenthee van Bad Heilbrunner of Jacob Hooy

Boeddha . Dharma . Sangha .

De Drie Juwelen zijn de Boeddha, de Dharma en de Sangha. Toevlucht nemen betekent dat je met heel je hart vertrouwt dat de Drie Juwelen je inspireren en je leven in een opbouwende en positieve richting leiden.

bekijk de shop

Hinayana boeddhisme

Verschillen in meningen en argumenten die van tijd tot tijd ontstonden, veroorzaakten de vorming van nieuwe richtingen.

Tenslotte ontstonden er twee denkrichtingen die bekend staan ​​als Hinayana en Mahayana.

De Hinayana hielden zich meer aan het concept van vier nobele waarheden en achtvoudige paden, die in de eerste plaats een filosofie waren met gedragsregels en ethiek. Voor hen was de aanbidding van goden secundair. Het bereiken van Nirvana betekende de vrijheid uit de cirkel van wedergeboorte.

Hinayana heeft zijn naam gekregen omdat deze richting bedoeld is voor de individuele verlossing waarbij ieder mens zijn eigen lot moet uitwerken. Relatief weinigen zijn in staat door hun eigen inspanningen Nirvana te bereiken. Het Hinayana boeddhisme wordt ook wel Theravada boeddhisme genoemd.

 Mahayana boeddhisme

Het vroege boeddhisme benadrukte dat het doel van ieder individu was om vrijheid te zoeken uit de keten van wedergeboorte en hierdoor verlost en worden van alle lijden en dood. Het woord dat werd gebruikt om dit doel te beschrijven was Nirvana. Hoewel er veel verschillende filosofische scholen waren, concentreerde de religie zich rond de instelling van het klooster, met zijn gewijde monniken en een lekengemeente die het klooster ondersteunde. Het ritueel was eenvoudig en minimaal. Meditatie en introspectie werden aangemoedigd. Ieder individu zocht zijn eigen Nirvana. In het Mahayana boeddhisme wordt de nadruk  gelegd op het concept van Bodhisattva, het wezen dat de hoogste verlichting verlangde voor het welzijn van anderen en zijn beoefening van zes Paramita’s (Dana, Sila, Kshanti, Birya, Dhyana en Prajna).

De functie van de Boddhisattva was om zijn eigen laatste sprong naar het Nirvana uit te stellen en in de ronde te blijven zolang een enkel bewust wezen niet van zijn lijden verlost bleef. Deze vorm van boeddhisme werd bekend als Mahayana (Het Grote Voertuig) of Bodhisattvayana.

Het doel van Mahayana is het bereiken van boeddhaschap; de methode om dit te bereiken is aangepast. Het boeddhisme veranderde door Mahayana in een altruïstisch, op vertrouwen gericht systeem waarin, naast meditatieve praktijken, toewijding aan de Bodhisattva werd beschouwd als een even geldige manier om boeddaschap te bereiken. Het doel werd nu gekarakteriseerd als de staat van Tatatha, leegte en non-dualiteit.

Rituele objecten

Vajra

Offerschalen

Wierookbrander

Bel

Thangka’s

Wierook

Damaru

Mala’s

Banners

Geïnteresseerd?

bekijk de shop!

Ademhaling Oefening – Ontwikkel de Volkomen Bewuste Ademhaling

Ademhaling Oefening – Ontwikkel de Volkomen Bewuste Ademhaling

Weet en ervaar tijdens het inademen en het uitademen Je ademt lang in, je ademt lang uit Je ademt kort in, je ademt kort uit Je ademt in en je bent je bewust van je hele lichaam, je ademt uit en je bent je bewust van je hele lichaam Je ademt in en je laat je hele...

Factcheck Ginger

Factcheck Ginger

Wat gember kan doen en wat gember niet kan: factcheck ginger De onderstam van Zingiber officinale is zeer krachtig. Het heeft veel genezende krachten en daarom wordt het steeds populairder. In 2019 werd ongeveer 20.700 ton gemberwortel in Duitsland geïmporteerd. Dit...

Onafhankelijk geverifieerd
500 beoordelingen