Traditionele teksten

Belangrijke boeddhistische teksten

De drie hoofdzaken van het pad

Ik betuig eerbied aan de eerbiedwaardige spirituele leraren.
De wezenlijke betekenis van al het onderricht van de Boeddha,
Het pad geprezen door de heilige bodhisattva’s,
De oversteek voor alle fortuinlijken die naar bevrijding verlangen,
Zal ik naar mijn beste vermogen uitleggen.

Allen die niet gehecht zijn aan de genoegens van het wereldse bestaan, die ernaar streven betekenis te geven aan dit leven met vrijheden en rijkdommen en vertrouwen stellen in het pad dat de Boeddha’s behaagt, jullie fortuinlijken, luister met zuivere aandacht.

Omdat juist het verlangen naar het wereldse bestaan alle belichaamde wezens volkomen bindt, en er behalve een zuivere drang naar bevrijding geen methode is om het verlangen naar de genoegens van het wereldse bestaan te pacificeren moet je vanaf het begin de drang naar bevrijding ontwikkelen.

Door je ervan bewust te worden hoe moeilijk het is een waardevolle menselijke geboorte met vrijheden en rijkdommen te verwerven, en hoe weinig tijd er in dit leven nog is, zal je de nadruk op de verschijnselen van dit leven tegengaan.

Door steeds opnieuw na te denken over activiteiten en hun onafwendbare gevolgen, en over het lijden in de kringloop van bestaan, zal je de nadruk op de verschijnselen van toekomstige levens tegengaan.

Als je door op deze manier te contempleren, zelfs geen ogenblik meer waardering hebt voor de genoegens van de kringloop van bestaan, en zover bent dat je dag en nacht onafgebroken naar bevrijding streeft, dan heb je de drang naar bevrijding echt ontwikkeld.

Omdat de drang naar bevrijding niet leidt tot de gelukzaligheid van het onovertroffen boeddhaschap, als die niet wordt verrijkt met de zuivere verlichtingsgeest, wekken de verstandigen deze superieure motivatie om verlicht te worden op.

Alle gewone wezens worden voortdurend meegesleurd door de stroom van de vier gewelddadige rivieren. Ze zijn geketend met de strakke boeien van moeilijk af te wenden karma. Ze zitten gevangen in de ijzeren kooi van het vasthouden aan inherent bestaan en zijn volkomen gehuld in de dichte duisternis van hun verkeerde denkbeelden.

Steeds opnieuw worden ze geboren in de eindeloze kringloop van bestaan, waarin ze onafgebroken mateloos worden gekweld door de drie soorten lijden. Ontwikkel de superieure motivatie verlicht te worden, door na te denken over de manier waarop je moeders zich in deze situatie bevinden.

Als je de onderscheidende wijsheid die de ware manier van bestaan kent niet bezit, zal je de wortel van het wereldse bestaan niet kunnen verwijderen ook al ben je nog zo goed getraind in de drang naar bevrijding en in de verlichtingsgeest.
Werk daarom intensief met de methoden om afhankelijk ontstaan te begrijpen.

Degenen die inzien dat de wet van oorzaak en gevolg onafwendbaar is en betrekking heeft op alle verschijnselen, zowel binnen de kringloop van bestaan als daarbuiten, en die al hun verkeerde denkbeelden (die extreme zienswijzen veroorzaken) wat die ook mogen zijn uit elkaar zien vallen, bevinden zich op het pad dat de Boeddha’s behaagt.

Zolang je begrip dat alle verschijnselen afhankelijk ontstaan zijn
en je begrip dat leegte het ontbreken van hun inherente bestaan is, twee verschillende dingen lijken te zijn, heb je de bedoeling van de Boeddha nog niet begrepen.

Wanneer je alles onweerlegbaar als afhankelijke relaties ziet en tegelijkertijd je vasthouden aan inherent bestaan beëindigd ziet, en als je deze twee realisaties niet meer afwisselend, maar als één geheel ziet, dan heb je de analyse van de juiste zienswijze volbracht.

Als je bovendien (je begrip van) verschijnselen (als afhankelijke relaties, de zienswijze van inherent bestaan uitschakelt, en (je begrip van) leegte (van inherent bestaan) de zienswijze van nihilisme uitschakelt, en als je weet hoe leegte in oorzaak en gevolg manifesteert, zal je niet meer misleid worden door extreme zienswijzen.

Wanneer jij mijn zoon (of dochter) de essentie van deze drie hoofdzaken van het pad hebt begrepen, ga dan in afzondering leven, ontwikkel de kracht van enthousiaste volharding en bereik snel je voorgenomen doel.

Boeddha in meditatie

Prins Siddhartha Gautama leefde ruim 2500 jaar geleden Noord India, het tegenwoordige Nepal. Na een lange spirituele zoektocht bereikte hij de volledige verlichting en werd een Boeddha, hij wordt ook wel Boeddha Shakyamunie genoemd.

Boeddha koper

De Boeddha onderwees ruim 40 jaar lang, de essentie van al zijn leringen gaan over het lijden en over de problemen van voelende wezens zoals mensen en dieren en hoe we dit op kunnen heffen.

De leer van Boeddha

In principe kan iedereen Boeddha worden door alle positieve kwaliteiten van de geest te ontwikkelen en alle negatieve aspecten van de eigen geest te verwijderen.

De Boeddha vatte zijn leer heel kort samen: Verricht geen enkele schadelijke activiteit, verzamel volmaakt heilzame activiteiten, bedwing volkomen je eigen geest, dit is de leer van de Boeddha.

 

Onafhankelijk geverifieerd
500 beoordelingen