Soetra’s – Sutra’s

Sutra’s

Ooggetuigenverslagen van een specifieke gebeurtenis in het leven van de Boeddha.

Metta sutra

Sutra van liefdevolle goedheid en vriendelijkheid

Als je duidelijk ziet
dat de vrede van je geest
het doel van je leven is
werke aan deze gezindheid:

Je moet sterk zijn
eerlijk en gewetensvol
vriendelijk, zacht en zonder trots

Bescheiden moet je zijn
gemakkelijk voldaan en snel tevreden
niet erg druk en zonder behoeften

Stil van zinnen, helder van verstand
niet brutaal, niet begerig van gedrag

Ook in het kleinste mag je geen misstap begaan
die verstandigen je zouden kunnen verwijten

Mogen alle wezens gelukkig zijn
en vrede vinden

Wat er ook aan levende wezens bestaat
sterk of zwak
groot of klein
zichtbaar of onzichtbaar
ver of dichtbij
geworden of wordend
mogen zij alle gelukkig zijn

Niemand bedriegen
of een ander verachten
uit ergernis of kwaadwilligheid
wens je niemand enig ongeluk

Zoals een moeder met haar leven
haar enig kind beschermt en behoedt
zo moge je voor alle wezens en de hele wereld
een onbegrensd goed gemoed opwekken

Zonder haat, zonder vijandschap
zonder beperking naar boven of naar beneden
en naar alle kanten

In gaan of staan
in zitten of liggen ontvouw je ijverig deze gezindheid
dit noem je het verblijven in het heilige

Als je je niet in menigen verliest
als je aan deugd en inzicht wint
als je niet aan zinsgenot verknocht bent –
voor jou is er geen geboorte meer

Sutra van oprechte vriendelijkheid

Moge alle levende wezens gelukkig zijn en vrede vinden,

wat voor levende wezens er ook zijn.

Of ze nu sterk zijn of zwak,

groot of klein, zichtbaar of onzichtbaar, ver weg of dichtbij.

Of ze al geboren zijn of nog geboren moeten worden,

moge ze allemaal gelukkig zijn.

De Hart Sutra

Aldus heb ik eens vernomen. De Bhagavan Boeddha verbleef in Radjagriha op de Gierenberg, tezamen met een grote gemeenschap monniken en bodhisattva’s. Op dat moment was de Bhagavan Boeddha geheel geabsorbeerd in de eenpuntige concentratie op de verschillende verschijnselen, die “de diepzinnige illuminatie” wordt genoemd. Op hetzelfde moment onderzocht de grote en machtige bodhisattva Arya Avalokiteshvara de diepzinnige (leegte met de) perfectie van wijsheid en zag na grondige analyse van de vijf aggregaten dat die ook van nature leeg zijn.

Toen, geïnspireerd door de Boeddha, sprak de eerwaarde Shariputra tot de grote en machtige bodhisattva Arya Avalokiteshvara de volgende woorden: “Hoe moet een zoon van nobele familie, die de diepzinnige (leegte met de) perfectie van wijsheid wenst te onderzoeken, zich daarin trainen?” Zo sprak hij en de grote en machtige bodhisattva Arya Avalokiteshvara gaf de eerwaarde Shariputra ten antwoord:
“Oh Shariputra, een zoon of dochter van nobele familie die de diepzinnige (leegte met de) perfectie van wijsheid wenst te onderzoeken, moet dat als volgt doen: door de vijf aggregaten, die ook van nature leeg zijn, grondig te analyseren. Vorm is leegte en leegte is vorm. Vorm is niet iets anders dan leegte en leegte is niet iets anders dan vorm. Evenzo zijn gevoel, onderscheiding, samengestelde factoren en bewustzijn alle leeg. Oh Shariputra, evenzo zijn alle verschijnselen leeg, zonder kenmerken. Ze zijn zonder ontstaan en zonder ophouden. Ze zijn niet onzuiver en (niet) vrij van onzuiverheid. Ze nemen noch af, noch toe. Oh Shariputra, daarom is er in leegte geen vorm, geen gevoel, geen onderscheiding, geen samengestelde factoren en geen bewustzijn. Er is geen oog, geen oor, geen neus, geen tong, geen lichaam en geen geest. Er is geen vorm, geen geluid, geen geur, geen smaak, er zijn geen tastbare objecten en geen verschijnselen. Er zijn geen elementen van het oog tot en met geen elementen van de geest, tot en met geen elementen van het mentale bewustzijn. Er is geen onwetendheid en geen opheffing van onwetendheid, tot en met geen ouderdom en dood en geen opheffing van ouderdom en dood. Evenzo is er geen lijden, geen oorzaak van lijden, geen opheffing van lijden en geen pad. Er is geen transcendente wijsheid, geen bereiken en geen niet-bereiken. Oh Shariputra, omdat er geen bereiken is, wijden de bodhisattva’s zich aan de perfectie van wijsheid en daardoor is hun geest vrij van verduistering en angst. Doordat ze helemaal voorbij foutieve zienswijzen gaan, reiken ze volkomen voorbij de grenzen van het leed. Alle boeddha’s van de drie tijden hebben de onovertroffen, volkomen zuivere, volmaakte verlichting, het echte boeddhaschap volbracht door zich aan de perfectie van wijsheid te wijden. Daarom moet de mantra van de perfectie van wijsheid, de intelligente mantra, de onovertroffen mantra, de ongelijke en gelijke mantra, de mantra die al het lijden pacificeert, gekend worden als de waarheid, want er is geen misleiding. De mantra van de perfectie van wijsheid luidt als volgt: TA YA THA: [OM] GATE GATE PARA GATE PARA SAM GATE BO DHI SVA HA Oh Shariputra, zo moeten de grote bodhisattva’s zich trainen in de diepzinnige (leegte met de) perfectie van wijsheid.”
Daarop verhief de Bhagavan Boeddha zich uit zijn eenpuntige concentratie en prees de grote en machtige bodhisattva Arya Avalokiteshvara met de woorden:
“Heel goed, heel goed, oh zoon van nobele familie. Het is precies zoals u hebt gezegd. De diepzinnige (leegte) behoort precies zoals u hebt gezegd te worden onderzocht met de perfectie van wijsheid en de tathagata’s zullen zich verheugen.”
Nadat de Bhagavan Boeddha deze woorden had gesproken, prezen de eerwaarde Shariputra, de grote en machtige bodhisattva Arya Avalokiteshvara, allen die in dat gezelschap aanwezig waren, de gehele wereld met haar goden, mensen, half-goden en geesten, met een hart vol vreugde de woorden van de Bhagavan Boeddha.