Je wil steeds meer te weten komen over Boeddha en het boeddhisme. Al een tijdje ben je op zoek naar een zinvoller bestaan en zo ben je bij het boeddhisme terecht gekomen. Het boeddhisme is de leer van Boeddha en Boeddha is een volledig verlichte, ontwaakte en alwetende persoon die alle negatieve kwaliteiten heeft gezuiverd en alle positieve kwaliteiten ten volle heeft ontwikkeld. Maar wie was Avalokiteshvara?

Boeddha is niet meer gebonden aan de kringloop van wedergeboorte en dood die reïncarnatie wordt genoemd. Als je het over Boeddha hebt, heb je het meestal over Boeddha Shakyamuni, die ongeveer 2500 jaar geleden leefde. Maar er zijn meer Boeddha’s, waarmee vaak meditatie Boeddha’s worden bedoeld. Ook Avalokiteshvara is een meditatie Boeddha. Avalokiteshvara, in het Tibetaans Chenrezig, is de Boeddha van Mededogen. Eigenlijk is Avalokiteshvara een bodhisattva die het mededogen van alle Boeddha’s symboliseert of belichaamt. De bekende mantra Om Mani Padme Hum is de mantra van Chenrezig.

China

In China wordt de vrouwelijk Quan Yin geïdentificeerd met Avalokiteshvara als de bodhisattva van Mededogen. Chenrezig, die dus ook bekend staat als Avalokiteshvara is de meest vereerde van alle Bodhisattva en belichaamt het mededogen van alle Boeddha’s. Hij luistert naar de gebeden van alle levende wezens in tijden van uitdaging en moeilijkheden. Avalokiteshvara is iemand die met een onwankelbaar oog kijkt.

Samsara

Avalokiteshvara heeft gezworen dat hij nimmer zal rusten voordat hij alle levende wezens heeft helpen bevrijden uit het samsara. Dit is een overweldigende taak en helaas is het nog steeds niet gelukt. Dit is zo’n gigantische inspanning voor hem, dat zijn armen in stukken zijn verbrijzeld. Hierdoor heeft hij meerdere armen gekregen, zodat hij beter kan uitreiken naar mensen in nood. Je kunt hem visualiseren met elf hoofden en duizend armen. Het Tibetaans boeddhisme brengt Avalokiteshvara, of beter gezegd Chenrezig in verband met de zeslettergrepige mantra Om Mani Padme Hum en wanneer deze mantra wordt gereciteerd, roept het zijn welwillende kracht en tussenkomst op. Chenrezig wordt beschouwd als de beschermheer van Tibet en in feite is de levende bodhisattva, de Dali Lama, een incarnatie van hem.

Onafhankelijk geverifieerd
446 beoordelingen