Mariabeelden

Maria wordt in het Nieuwe Testament en in de Koran (Maryam) de moeder van Jezus genoemd. De naam Maria komt vaker voor in de Bijbel, voor het eerst bij de zus van Mozes. Katholieken vereren Maria als de belangrijkste heilige en noemen haar ook wel Madonna, Moeder van God of Moeder Gods. Maria was volgens de Bijbel verloofd met de timmerman Jozef, maar raakte onbevlekt zwanger van een zoon, Jezus. Volgens de katholieke vertellingen had Maria zo’n pure ziel dat ze van God de speciale taak kreeg om zijn zoon op de wereld te zetten. Bij haar dood werd ze net als haar goddelijke kind daarom direct in de hemel opgenomen, de zogenaamde Maria Hemelvaart of Maria Tenhemelopneming. Sindsdien is de menselijke Maria een officiële heilige binnen het katholieke geloof.

Enig resultaat

Enig resultaat