Waarom wil je een Boeddhabeeld kopen?

Boeddha heeft ontdekt dat je bevrijd kunt worden van het lijden en dat je het Boeddhaschap kunt bereiken. Al 2500 jaar geleden! Hij is gewoon als mens geboren in Nepal, toen het noorden van India. Als baby heette hij Siddhartha en een tijd lang leefde hij als rijke prins. Wijze mannen vertelden de koning, zijn vader, dat Siddhartha een goddelijke zoon was, die een groot heerser of een groot geestelijk leraar zou worden. Siddhartha had een leven vol plezier en luxe maar hij was absoluut niet gelukkig. Vlakbij de poorten van het koninkrijk zag hij armoede, ziekte en lijden bij andere mensen en hij besloot te gaan onderzoeken hoe het met de rest van de mensheid zat. Of iedereen op de wereld aan het lijden was. Eerst werd hij asceet, maar zag na zes jaar in dat dit niet de juiste weg naar verlossing was. Hij besloot toen te gaan mediteren onder een boom en er niet onder vandaan te komen voordat hij de echte verlossing had ervaren. Op de negenenveertigste dag kreeg hij inzicht in zijn vorige levens en de zekerheid over de oorzaken van het lijden van de mens. En hoe dat lijden kon worden weggenomen. Siddhartha was ontwaakt als Boeddha.

De rest van zijn leven trok hij door India om te onderwijzen wat hij had geleerd tijdens zijn meditatie.

Boeddha staat voor verlossing van het lijden, voor bevrijding en verlichting. In het Oosten is een Boeddhabeeld kopen een normale zaak, je wordt zelfs uitgelachen als je het rare verhaal uit Nederland vertelt dat je voor jezelf geen Boeddhabeeldje mag kopen! Schenk jezelf al het geluk van de wereld en veel mededogen. Als je een Boeddhabeeld dat je graag in je woonkamer wil neerzetten met veel liefde koopt, brengt het je ook veel liefde.

Zuivere geest

Boeddha zuiverde zijn geest van alle verstorende emoties en onwetendheid. Hij ontwikkelde zijn geestelijke mogelijkheden tot alwetendheid. Hij bereikte verlichting. Iedereen kan verlichting ervaren en het Boeddhaschap bereiken. Als we onze geest zuiveren en al onze mogelijkheden ontwikkelen.

Kunnen we zelf Boeddha worden?

Alle levende en voelende wezens, de mensen dus ook, hebben de mogelijkheid om Boeddha te worden, verlicht te worden, want we hebben allemaal de heldere natuur van de geest. Op het moment wordt onze geest verduisterd door verstorende emoties en handelingen uit het verleden en onze handelingen op dit moment (karma). Door het trainen van de geest kunnen we deze onzuiverheden uit onze geestesstroom verwijderen en de zaden van al onze mogelijkheden voeden. Zo kan ieder van ons een Boeddha worden als het proces van zuivering en groei voltooid is. Dit is een uniek kenmerk van het boeddhisme, want in de meeste religies bestaat er een onoverbrugbare afstand tussen God en de mens. Boeddha heeft echter gezegd dat elk levend wezen de mogelijkheid tot perfectie in zich heeft. Het is slechts een kwestie van oefening, training en het creëren van de oorzaken om die perfecties te bereiken. Als we Boeddha visualiseren en aan hem denken als de toekomstige Boeddha die we zelf zullen zijn, stellen we ons onze Boeddhanatuur voor in zijn volledige vorm. We denken aan de toekomst wanneer we het pad van zuivering en groei voltooid hebben. We stellen ons de toekomst voor in het heden en op deze wijze bevestigen we onze eigen goedheid. Dit helpt ons ook te begrijpen dat wat ons uiteindelijk beschermt tegen lijden, onze eigen training en het bereiken van de verlichting is.

Jij bent ook Boeddha

We bezitten allemaal de Boeddhanatuur, jij ook. Jij kan ook zelf verlicht worden en Boeddha zijn. Het zit al in je, je moet het alleen nog ontwikkelen. Begin met een beeld van Boeddha in je kamer te zetten. Een Boeddhabeeld kopen doe je met liefde.

Onafhankelijk geverifieerd
446 beoordelingen