Waarom wil je leegte realiseren?

Je wil van je boosheid af, van je gehechtheden, je trots, je jaloezie en alle andere verstorende emoties uit je geest. Je wil geleidelijk alle onwetendheid uit je geest verwijderen. Daarom maak je jouw geest steeds meer vertrouwd met de leegte. Alle bovengenoemde emoties zijn onjuistheden en negatieve gedachten. Je wil stoppen met het steeds weer opnieuw creëren van negatieve en destructieve activiteiten. Zodra je hiervan bevrijd bent, houden je problemen op te bestaan. Je komt met deze bevrijding steeds dichterbij het ontsnappen aan de kringloop van het bestaan en dichterbij eeuwigdurend geluk.

Alle mensen en verschijnselen zijn leeg van waar bestaan of inherent bestaan

Eén van de belangrijkste bedrieglijke kwaliteiten die je op mensen en verschijnselen projecteert is dat ze inherent bestaan. Alsof ze bestaan zonder dat ze afhangen van oorzaken en omstandigheden, onderdelen en je bewustzijn dat ze begrijpt en benoemt. In je dagelijkse normale zienswijze lijken ze een ware inherente aard te hebben, alsof ze werkelijk onafhankelijk zijn, alsof je deze echte, onafhankelijke fenomenen zou kunnen vinden als je ernaar zou zoeken. Ze lijken er te zijn, onafhankelijk van hun oorzaken en omstandigheden, onafhankelijk van de delen waaruit ze zijn opgebouwd en onafhankelijk van je geest die ze begrijpt en benoemt. Die verschijnselen zijn echter jouw projectie van inherent bestaan en je geest neemt aan dat ze echt bestaan zoals je ze waarneemt.

Maar als je analytisch onderzoekt of dingen onafhankelijk bestaan zoals op het eerste gezicht lijkt, ontdek je dat dit helemaal niet zo is. Ze zijn leeg van je gefantaseerde projecties en je ziet feitelijk alleen je eigen projecties wanneer je dingen bekijkt.

Een analogie voor deze onjuiste zienswijze is iemand die naar een film kijkt en denkt dat de mensen op het witte doek echt zijn. De toeschouwer wordt emotioneel en raakt betrokken bij het lot van de personages, hij raakt gehecht aan de held en heeft een hekel aan de personages die hem storen. Maar ze zijn slechts projecties die afhankelijk zijn van oorzaken en voorwaarden zoals de film, de projector en het witte doek. De leegte begrijpen is vergelijkbaar met het begrijpen dat er geen echte mensen op het witte doek bewegen.
Een andere vergelijking is een droom. Je lijkt van alles mee te maken maar het gebeurt alleen in je geest en niet echt. Daarom wordt het doorzien van de realiteit ook wel de verlichting of het ontwaken genoemd.

Door de wijsheid die de leegte direct realiseert, neem je waar hoe je zelf en andere verschijnselen bestaan; ze hebben geen geïsoleerd, onafhankelijk bestaan. Ze bestaan door oorzaken, ze bestaan niet uit onze gefantaseerde projecties ervan, vooral niet de projectie van inherent bestaan. Alle dingen zijn ook voortdurend aan verandering onderhevig, dus over welk ding heb je het precies? Op het moment dat je bewustzijn iets registreert is het ding zelf in feite alweer veranderd; dus waar heb je het precies over?

Wanneer je de wijsheid die de leegte realiseert bezit, ben je bevrijd van deze onwetendheid die de werkelijkheid verkeerd begrijpt en al jouw onjuiste projecties.

Hoe kan je het beste de leegte realiseren?

Deze realisatie is een zeer vergevorderd stadium van het pad van spirituele groei en je ontwikkelt je begrip ervan normaal gesproken maar langzaam. Het pad naar bevrijding en verlichting verloopt geleidelijk en je beoefent het dan ook in fasen. Eerst oefen je je met studie en meditatie in de elementaire aspecten van het pad zoals vergankelijkheid, karma, liefde en mededogen. Je past je gedrag aan om anderen niet te schaden. Daarna luister je naar lessen over leegte van een betrouwbare en kundige leraar en je kan commentaren van grote meesters bestuderen. Wanneer je deze lessen overdenkt en bespreekt, wordt je begrip helderder. Wanneer je een helder idee van het onderwerp hebt, integreer je het door middel van meditatie in je geest.

bron: Maitreya Instituut

Onafhankelijk geverifieerd
446 beoordelingen