Geplaatst op

Boeddhisme en tijd

Leven in het hier en nu

Boeddha leefde helemaal in het hier en nu. Maar op een toch iets andere manier dan wij tegenwoordig maken van het in het nu zijn. Of zoals ik laatst een klein kind nota bene tegen zichzelf hoorde zeggen: “Nu even in het nu blijven!”. Boeddha verhief de manier van leven niet naar een cult-status. Hij investeerde gewoon alles wat er was van hemzelf in de speurtocht naar bevrijding van het lijden. Hier in de comfortabele westerse wereld maken we al snel van deze speurtocht, dit boeddhisme, een simpele soort van mediteren. En dan maken we van mediteren het ontstressen en daar maken we dan vervolgens een modieuze kreet van zoals in het nu zijn en zen zijn.

Neem de tijd

Maar neem vooral de tijd voor de speurtocht. Neem de tijd voor het pad dat naar verlichting leidt. Boeddhisme is wel actie. En actie is tijd. Die tijd investeer je in de voorbereiding. Uiteindelijk kan er na die voorbereiding en je eigen innerlijke revolutie in een flits, voorbij het hier en nu en geheel zonder tijd, bevrijding en verlichting zijn. Die flits wordt gesymboliseerd als een vajra.

Pas op voor je eigen hier en nu

Miljoenen, zelfs miljarden mensen lijden. Ziekte, honger, dorst, armoede, oorlogen en onrechtvaardige situaties moet je vooral niet ontkennen of negeren. Dan leef je in je eigen hier en nu en leef je misschien voor jezelf wel een zorgeloos bestaan maar wel een bewusteloos bestaan. Dus niet lekker egocentrisch mediteren om dan weer heerlijk met jezelf bezig te zijn, maar oprecht mediteren en ervaren vol mededogen naar alle anderen.

Breder perspectief

Je moet vertragen, rust nemen en vereenvoudigen om alles in een breder perspectief te zien. Door dit breder perspectief verminder je het egocentrisme en egoïsme, dat nu eenmaal ingebakken zit in de mens. Om in je Boeddha-natuur te komen moet je los zien te komen van dat egoïsme. Het overwinnen van je egoïsme, je egocentrisme, kost tijd. Het boeddhisme is daar al tweeëneenhalf duizend jaar mee bezig, zelfs langer, want voor Boeddha Shakyamuni waren er al andere Boeddha’s.