Geplaatst op

Boeddha beeldje

Boeddha beeldje

Je bent op zoek naar een mooi Boeddha beeldje voor in je eigen woonkamer. Of je wil graag je beste vriendin een mooi en niet te duur Boeddha beeldje cadeau geven. In deze leuke webshop vind je betaalbare Boeddha beeldjes en beelden, maar ook mooie boeddhistische artikelen zoals mala’s, gebedsmolens en vajra’s. Kijk eens lekker verder in de winkel met veel interessante en prachtige artikelen die alles te maken hebben met het boeddhisme.

Wie was Boeddha?

Boeddha heette eerst Siddhartha Gautama en leefde als rijke prins in een koninkrijk in India. Hij wilde graag de wereld zien maar zijn vader hield hem veilig achter de muren van zijn koninkrijk. Wijze mannen hadden de koning verteld dat Siddhartha een goddelijke zoon was, die of een groot heerser, of een groot geestelijke leraar zou worden. Koning Suddhodhana wilde dat Siddhartha hem als groot heerser zou opvolgen en daarom hield hij hem achter gesloten deuren. Siddhartha leidde een leven vol luxe en plezier, maar hij was niet gelukkig. Hij zag armoede, ziekte en lijden bij mensen in de straten vlakbij de poorten van het koninkrijk en wilde weten hoe de rest van de wereld zou zijn. Op een nacht vluchtte hij uit het koninkrijk en zag het lijden van de mensheid. Hij sloot zich aan bij vijf asceten die zich hadden afgezonderd. Siddhartha volgde hun voorbeeld, en gaf zich over aan de extreemste vormen van ascese. Zes jaar later, toen hij bijna doodging van de honger, zag hij in dat dit niet de juiste manier was om de verlossing te bereiken en hij trok verder. Hij herinnerde zich hoe hij als kind in een staat van samadhi was geraakt toen hij een keer naar het ploegen van zijn vader had zitten kijken. Toen hij weer op krachten was besloot hij onder een boom te mediteren, en er niet onder vandaan te komen voordat hij de verlossing had bereikt. Op de negenenveertigste dag kreeg hij inzicht in zijn vorige levens, en zekerheid over de oorzaken van het lijden van de mens en hoe dat lijden kan worden weggenomen. Hierdoor was hij een ontwaakt persoon, de Boeddha.
De rest van zijn leven trok hij door India, onderwijzend wat hij had geleerd. Zijn eerste volgelingen waren de vijf asceten. Ook zijn familie nam zijn leer aan en zijn tante werd de eerste boeddhistische non.
Op tachtigjarige leeftijd wist hij dat hij zou sterven. Ook zou hij niet opnieuw worden geboren, zelfs niet in de hemel, omdat hij nu verlicht was en nu voor altijd in het pari-nibbana opging. Toen men hem vroeg wie hem op moest volgen, vertelde hij dat er geen opvolger moest komen, maar dat zijn lessen bewaard moesten blijven.