Hoe belangrijk is inzicht in de werkelijkheid?

Belangrijk is dat je tot het inzicht komt dat jouw ervaring van de werkelijkheid afhankelijk is van jouw innerlijke staat van zijn. Dit geldt voor alle levende en voelende wezens en dus zeker voor mensen. Dit  heeft een gigantische verandering in relatie met jezelf tot gevolg, jouw kijk op de wereld en je persoonlijk en zakelijk handelen zullen geheel veranderen. Dit houdt in dat de werkelijkheid is zoals jij denkt dat hij is. Sterker nog, als jij je denken, jouw gedachten en je ervaring verandert, verandert de werkelijkheid mee. Hoe jij denkt, zo is de werkelijkheid. Jouw gedachten maken dus de werkelijkheid. Ze maken de wereld om je heen. Ze creëren de werkelijkheid en de wereld waarin je leeft.

Onderlinge afhankelijkheid

Alles bestaat in onderlinge afhankelijkheid. Niets is uit zichzelf ontstaan. Jij bestaat dus ook in onderlinge afhankelijkheid met al het andere. Jouw werkelijkheid, je waarneming, is afhankelijk van je staat van zijn, afhankelijk van hoe je denkt, hoe jouw gedachten zijn. Als jij jouw denken verandert, verandert jouw ervaring van de werkelijkheid mee. Heel belangrijk, want nu zie je dat je grote invloed hebt op hoe de werkelijkheid ontstaat en hoe die zich aan jou openbaart.

Alles is met elkaar verbonden

Subject bestaat niet los van object. Met andere woorden, jij staat niet los van hetgeen je ziet.  Subject en object zijn dus onderling afhankelijk. Jij ziet het object door middel van je zintuigen, het vermogen om te voelen en jouw conceptuele geest. Hoe je dit doet en op welk niveau je dit doet, bepaalt op welke manier je het object ervaart. Door hier richting aan te geven, door je geest te trainen en te mediteren, kun je deze ervaring beïnvloeden.

Onafhankelijk geverifieerd
446 beoordelingen