Vajra kopen

Je volgt bij een boeddhistische stichting bij jou in de buurt meditatielessen. Mediteren, tot jezelf komen en de stilte vinden. Je denkt er steeds vaker aan in deze drukke en lawaaierige wereld met het hectische bestaan. Op retraite gaan lijkt je ook interessant, maar je wil je eerst nog wat meer verdiepen in de boeddhistische denkbeelden en gebruiken.

Rituele voorwerpen

Tijdens die boeddhistische gebruiken worden allerlei rituele voorwerpen gehanteerd. Een bel heb je vaak gezien en gehoord. Klankschalen gebruiken ze bij de meditaties en tijdens de stiltedagen. Naast de bel, die de dharmadocent regelmatig oppakt om even de aandacht te vragen voor of tijdens meditatie, ligt altijd een ander voorwerp. Moeilijk uit te leggen waar het op lijkt, maar je bent er wel heel erg in geïnteresseerd geraakt. Je bent er uiteindelijk achter gekomen dat het een vajra is. Of ook wel een dorje genoemd.

Wat is een vajra?

De bel en de vajra worden gebruikt in Tibetaanse rituelen en hebben een diepe symbolische betekenis. Een vajra is een scepter. Het woord vajra betekent diamant en onvernietigbaar. Er bestaan vajra’s met 3, 5 en 9 spaken aan iedere kant. Het aantal heeft steeds een andere betekenis. Meestal zien we hier vajra’s met 5 spaken. De bovenste spaken van een vijfspakige vajra symboliseert de volgende vijf wijsheden:

  • De spiegelende wijsheid – alles wat het zintuiglijke waarnemen reflecteert wordt gezuiverd wanneer je de verlichting bereikt en wordt dan de spiegelende wijsheid;
  • De wijsheid van gelijkwaardigheid – ontstaat nadat alle plezierige, onplezierige en onverschillige gevoelens gezuiverd zijn;
  • De onderscheidende wijsheid – ontstaat wanneer de factor die onderscheid maakt, wat het ene object van het andere onderscheidt, gezuiverd is. Het stelt je in staat om elk levend wezen van dienst te zijn;
  • De allesvolbrengende wijsheid – ontstaat wanneer het fundamentele vermogen om handelingen in overeenstemming met bepaalde omstandigheden uit te voeren, gezuiverd is;
  • De wijsheid van Dharmadhatoe – ontstaat wanneer het bewustzijn gezuiverd is.

De vijf spaken symboliseren de vijf partners van de zogenaamde Dhyani Boeddha’s of de Boeddha’s van de vijf families. De mond van het zeemonster, van waaruit elke spaak tevoorschijn komt, staat voor de bevrijding van het cyclische bestaan. Van de twee lotussen bij het middelpunt van de vajra symboliseert de bovenste de acht bodhisattva’s en de lagere de acht godinnen.

Onafhankelijk geverifieerd
446 beoordelingen