Hoeveel Boeddha’s bestaan er eigenlijk?

Natuurlijk heb je wel eens gehoord van de Boeddha of Buddha. Boeddha betekent letterlijk de ontwaakte. De meest bekende Boeddha leefde ongeveer 2500 jaar geleden in het gebied dat tegenwoordig in het noorden van India en Nepal valt. Hij is tachtig jaar oud geworden.

Siddhartha Gautama, zoals hij eerst heette, was een jonge prins en werd in de beschermde omgeving van het koninklijk paleis grootgebracht. Siddhartha leidde zodoende weliswaar een leven van luxe en plezier, maar hij was niet gelukkig. Op een dag verliet Siddhartha het paleis om een uitstapje te gaan maken en hij zag vier mannen: een oude man, een zieke man, een dode man en een asceet, die zelf niets bezat, maar leefde van voedsel en geld dat hem geschonken werd.

Geluk

Niettemin zag de asceet er gelukkig uit. Siddhartha zag plotseling in dat niets in het leven bestendig is en besloot het voorbeeld van de asceet te volgen. Hij vertrok diezelfde avond nog uit het paleis, om de verlossing uit het lijden en uit de kringloop van het bestaan te vinden. Hij sloot zich aan bij vijf asceten die zich in de wildernis hadden afgezonderd. Siddhartha volgde hun voorbeeld en gaf zich over aan de meest extreme vorm van ascese. Zes jaar later, toen hij bijna doodging van de honger, zag hij in dat dit niet de juiste manier was om de verlossing te bereiken. Hij trok daarom verder en nam voedsel aan om weer op krachten te komen. Toen hij weer op krachten was besloot hij onder een boom te mediteren en er niet onder vandaan te komen voordat hij de verlossing had bereikt. Op de negenenveertigste dag kreeg hij inzicht in zijn vorige levens en zekerheid over de oorzaken van het lijden van de mens en hoe dat lijden kan worden weggenomen. Hierdoor was hij een ontwaakt persoon, de Boeddha en werd zijn naam Boeddha Shakyamuni.

Boeddha Shakyamuni

Boeddha Shakyamuni is de Boeddha van het doorgeven van de Dharma. De Dharma is de leer van Boeddha. In de Dharma wordt verteld hoe je de verlichting kunt bereiken en over de vier Edele Waarheden, namelijk:

  1. Er is lijden;
  2. Het lijden heeft een oorzaak;
  3. Het is mogelijk het lijden te beëindigen;
  4. Dit beëindigen van het lijden kan bereikt worden door het volgen van het Achtvoudige Pad.

Er zijn nog meer verlichte personen. Allemaal Boeddha’s. Al deze Boeddha’s vertegenwoordigen ieder een aspect van de Boeddhanatuur. Iedereen heeft de Boeddhanatuur in zich. Die kun je (her-)ontdekken. Jij kunt ook de verlichting bereiken. Er zijn een heleboel Boeddha’s, waar ook heel veel beelden en beeldjes van zijn, die zoals gezegd allemaal stuk voor stuk een aspect van de verlichte geest vertegenwoordigen. Er zijn Boeddha’s ontstaan uit meditatie, zoals de vijf Dhyani Boeddha’s. Andere Boeddha’s zijn ontstaan vanuit verlichting tijdens hun leven, zoals Milarepa en Tapihritsa. Er zijn veel aspecten, een paar worden hieronder weergegeven:

 

blauwe boeddha de Blauwe Boeddha, ook wel Medicijn Boeddha genoemd, Boeddha Men Gyi Lama of Boeddha Bhaisajyaguru, de Boeddha van genezing;

 

de Rode Boeddha, Boeddha Amitabha of Boeddha Amithayus, hij vertegenwoordigt het oneindige licht. Boeddha Amitabha is één van de vijf Dhyani Boeddha’s, de Boeddha in het westen;

 

Amoghashiddi, één van de vijf Dhyani Boeddha’s: de Boeddha in het Noorden, hij staat voor de voltooiing van het boeddhistische pad en de vernietiging van het gif van afgunst.;

 

Akshobhya, één van de vijf Dhyani Boeddha’s: de Boeddha in het Oosten;

 

Boeddha Ratna Sambhava, of Ratnasambhava is één van de vijf Dhyani Boeddha’s van het Vajrayana boeddhisme. De mandala’s en mantra’s van Ratnasambhava richten zich op het ontwikkelen van gelijkmoedigheid en gelijkheid. De Boeddha in het Zuiden, vernietiger van hebzucht en trots;

 

Boeddha Vairochana, één van de vijf Dhyani Boeddha’s. Hij stelt hierin het midden voor. Vairochana is de Boeddha van het verleden, dus de voorganger van Boeddha Shakyamuni, de Boeddha van het heden. Vairochana kan gezien worden als Dharmakaya Boeddha de Boeddha van de zon;

 

Vajrasattva, de grote zuiveraar;

 

Avalokiteshvara, de Boeddha van Mededogen. Beschermer voor gevaar met de mantra Om Mani Padme Hum;

 

Adibuddha, de originele Boeddha die zonder begin en zonder einde is. Hij is eeuwig, zelf gecreëerd en laat zichzelf zien in de vorm van een blauwe vlam die uit een lotus tevoorschijn komt;

 

Groene Tara, Groene Tara (Chittamani Tara) is een vrouwelijke manifestatie van verlichte energie;

 

Witte Tara, een Tara is in het boeddhisme een vrouwelijke godheid van verlichtende wijsheid, Witte Tara van het handelen;

 

Boeddha Manjushri, in zijn mannelijke rechterhand, ook wel methodehand genoemd, draagt hij een zwaard dat door de onwetendheid snijdt en tegelijkertijd als een fakkel licht in de duisternis brengt. In zijn vrouwelijke linkerhand, of wijsheidshand, draagt hij het boek van transcendente wijsheid;

 

Tapihritsa of Tapahritsa was een Bon-beoefenaar die de Dzogchen-beheersing van het regenbooglichaam bereikte;

 

Milarepa leefde van 1052 – 1135 en was een van de belangrijkste Tibetaanse yogi’s en een leerling van Marpa. Milarepa studeerde twaalf jaar bij Marpa met veel volharding en bereikte volledige verlichting;

 

Maitreya Boeddha, de toekomstige Boeddha. Maitreya is een bodhisattva, die volgens sommige boeddhisten uiteindelijk op aarde geboren zal worden, verlichting zal bereiken en een pure Dharma zal onderwijzen. Maitreya Bodhisattva wordt de opvolger van de huidige Boeddha Shakyamuni.

Wordt jij ook verlicht?

Onafhankelijk geverifieerd
446 beoordelingen