In relatie zijn met jezelf en de ander


Een helder geschreven essay over het verband tussen de menselijke geest in zijn twee hoedanigheden als absolute en relatieve geest en de omarming van deze twee.
De menselijke geest is tweeledig: er is een absolute en een relatieve geest.
Door kennis te hebben over de werking van de geest ontstaat het inzicht hoe deze twee soorten ons leven beïnvloeden. De absolute geest is onvergankelijk en onveranderlijk en de relatieve geest is vergankelijk en veranderlijk. Daar de relatieve geest de fenomenen van onze wereld, zoals gedachten, woorden en vormen vertegenwoordigt, denken we daar veel over te weten. De absolute geest kennen we vaak niet; er is een vermoeden dat deze aanwezig zou kunnen zijn.
Binnen de boeddhistische filosofie is er geen enkele twijfel over de absolute geest. Sterker nog, zij stelt dat vanuit het absolute al het relatieve ontstaat. Daarnaast heeft de absolute geest vele prachtige eigenschappen die zich ‘als vanzelf’ ontvouwen, zoals helderheid, kennis, oprechte vriendelijkheid, gelukzaligheid en mededogen.
In relatie zijn met onszelf betekent dat we de geest in zijn twee hoedanigheden omarmen.
Dit betekent dat we in vriendschap en in vrede met onszelf leven, wat we uitstralen naar de wereld om ons heen.

De opbrengst van het boekje In relatie zijn met jezelf én de ander gaat rechtstreeks naar Stichting Bodhisattva. Deze boeddhistische stichting doneert het geld aan het JBCF, de Jeanine en Billy’s Children Foundation in Cambodja.

Onafhankelijk geverifieerd
446 beoordelingen