Je bent steeds meer op zoek naar zingeving en je bent geïnteresseerd geraakt in het boeddhisme. Naast de Boeddha bestaan er in het boeddhisme bodhisattva’s. Eén daarvan is bodhisattva Avalokiteshvara. Dat is de bodhisattva van Mededogen. De mantra van Avalokiteshvara is Om Mani Padme Hum, wat je uitspreekt als Om Mani Pemme Hoem.

De betekenis is dat je het juweel of de parel van de wijsheid in de lotus eert. Je zegt dus steeds: Ik eer het juweel van de wijsheid in de lotus. In het boeddhisme gaat het om het feit dat we hier op aarde lijden. Om van dat lijden te worden bevrijd, proberen we verlichting, het Boeddhaschap te bereiken. Mediteren is dan een heel belangrijk hulpmiddel. Tijdens de meditaties reciteren we mantra’s, bijvoorbeeld deze mantra Om Mani Padme Hum van Avalokiteshvara.

Ego

Door jezelf te bevrijden van emoties en gevoelens die de oorzaken zijn van ons lijden kom je steeds dichter bij je verlichting. Het gaat hier om gevoelens als trots, hebzucht, lust, jaloezie, gretigheid en onwetendheid. Deze gevoelens worden door je ego geactiveerd. Het loslaten van je ego en het bewerkstelligen van zelfloosheid is dus heel belangrijk. De lettergrepen van de mantra houden het volgende in:

  • Om laat trots verdwijnen
  • Ma laat jaloezie verdwijnen
  • Ni laat begeerte verdwijnen
  • Pa laat onwetendheid verdwijnen
  • Dme laat hebzucht verdwijnen
  • Hum laat haat verdwijnen

Avalokiteshvara

Avalokiteshvara, in het Tibetaans Chenrezig en in het Chinees Kuan Yin of Quan Yin is de manifestatie van mededogen, compassie. Door aan Avalokiteshvara te denken en op hem te mediteren ontwikkel je jouw mededogen. De kleur wit van Avalokiteshvara benadrukt zuiverheid. Bedoeld wordt de zuivering van het egoïsme met behulp van mededogen. De duizend armen van Avalokiteshvara hebben elk een oog in de handpalm en drukken daarmee de onbevooroordeeldheid naar alle levende en voelende wezens uit en de bereidheid hen te helpen.

Om Mani Padme Hum

Onafhankelijk geverifieerd
500 beoordelingen