Wie is Krishnamurti eigenlijk?

Jiddu Krishnamurti leefde van 1895 tot 1986 en heeft bijna 65 jaar lang gesproken voor en met mensen in alle werelddelen. Hij bracht geen nieuwe religie en geen nieuwe filosofie, maat sprak over inzicht en meditatie. Samen met het publiek ging hij na wat de oorzaken zijn van de problemen waarmee de mens sinds jaar en dag mee te kampen heeft.

We hebben in de loop van de tijd het idee gestimuleerd van het individu, van het ‘jij’ en het ‘ik’, het ‘wij’ en het ‘zij’. Dat is van generatie op generatie doorgegeven. Is dat een realiteit? Of is het een verzinsel? Of iets wat het denken heel zorgvuldig heeft gecultiveerd?

Uit: Het zaadje van een miljoen jaar oud

Krishnamurti vertegenwoordigt daarbij geen enkele ‘school’, geen enkele richting. Hij houdt zich alleen bij de feiten en is niet geïnteresseerd in ideeën, theorieën of meningen. Hij heeft elk gezag van goeroe, leraar of geestelijk leider altijd afgewezen en wenste geen ‘volgelingen’. Volgens hem zijn wij zelf in staat te zien waar het om gaat en hebben wij geen geestelijke leiding nodig. Hij vraagt ons enkel om zijn woorden te gebruiken als een spiegel om onszelf te bekijken zoals wij eigenlijk zijn en het bestaan te zien als één ondeelbaar geheel. Dan kunnen wij onszelf, op welke leeftijd we ook zijn, radicaal veranderen, niet in de loop van de tijd, maar ogenblikkelijk, en door die verandering de hele structuur van de maatschappij en van onze relaties wijzigen.

Meditatie

Krishnamurti zegt dat deze verandering mogelijk is door meditatie, maar onder meditatie verstaat hij iets anders dan op een bepaalde manier ademen of mantra’s herhalen. Meditatie begint voor Krishnamurti met aandacht, met waarnemen van wat zich om ons heen en in onszelf afspeelt, van onze reacties, onze angsten en ons denken, dat het waarnemen stoort en vervormt. In enkele tientallen boeken werden zijn zeer originele uitspraken vastgelegd, een bron van inspiratie, die voor ieder beschikbaar is, zowel in het oorspronkelijke Engels, als in Nederlandse vertalingen. Van zijn toespraken en discussies uit de laatste tien jaren van zijn leven zijn bovendien video-opnamen gemaakt. Sinds hij in 1986 overleed, vormen die videobanden de meest levensechte getuigenis van zijn revolutionaire beroep op de menselijke geest.

Boeken van Krishnamurti

Bij Boeddha.online kun je een aantal van zijn boeken kopen:

  • Klaar voor het leven
  • Inzicht is nu
  • Waarheid is het leven zelf
Onafhankelijk geverifieerd
446 beoordelingen