Wierook van Boeddha.online kankerverwekkend? Onzin!

Op 17 maart jl. was er een Tv-uitzending van de Keuringsdienst van Waarde over wierook, met name over de schadelijkheid van het branden van wierook. Dit aspect werd zeer ongenuanceerd en ondeskundig behandeld door de benaderde toxicoloog.

Een antwoord op zijn betoog vind je hieronder. Dit antwoord komt ook op de website van Boeddha.online te staan.

Onderwerp: Wierook kankerverwekkend? Onzin!

De Keuringsdienst van Waarde heeft een reportage gemaakt over wierook en de vermeende effecten op ons. Het is een leuke en regelmatig grappige reportage geworden.
wierook cadeau

Er werd echter 1 punt behandeld dat een grote nuancering behoeft. Dat punt gaat over de vraag of (alle) wierook kankerverwekkend is. De Keuringsdienst ging voor een antwoord op die vraag langs bij een gerenommeerde toxicoloog.
Zijn antwoord was eenvoudig en verbazend ongenuanceerd. “Ja, als je organische stoffen zoals kruiden verbrandt komen daar kankerverwekkende stoffen bij vrij”.
Met andere woorden, alle wierook is kankerverwekkend want bij het branden van de ingrediënten in wierook komen kankerverwekkende stoffen vrij.
“Heeft u weleens wierook gebrand?”, vroeg de dame van de Keuringsdienst. “Nee, ik weet het zo wel en hoef dat niet te ruiken”. “Waarom wordt wierook niet verboden als het kankerverwekkend is?” was de volgende vraag. Dat kwam, zei hij, omdat er geen onderzoek naar gedaan was en er geen normen waren waarop getoetst kon worden. Een grote tekortkoming van de regering, vond hij.
Wij zagen een expert toxicoloog zwijmelend in onwetendheid! Hij had duidelijk zijn huiswerk niet gedaan en ging er vanuit dat hij alles al wist.

De feiten!

Er is wel degelijk onderzoek gedaan naar de schadelijkheid van stoffen die vrijkomen bij het branden van wierook. Een Deens onderzoeksinstituut heeft dit onderzoek in opdracht van de Deense overheid gedaan. Bij 10 wierookmerken werden alle bekende schadelijke stoffen, waaronder kankerverwekkende stoffen, gemeten. Uit het onderzoek bleek dat bij geen van de wierookmerken stoffen vrijkwamen die boven de toegestane EU veiligheidsnormen uitkwamen. Met andere woorden: wierook is veilig. Het enige advies dat uit de studie kwam was: goed ventileren!
Lees hier het Deense wierook onderzoek.
De resultaten van de studie werden uiteraard gedeeld met andere landen. Er was dus geen reden om actie te ondernemen tegen wierook en zo is het gebleven.
Het is duidelijk dat de betreffende toxicoloog niet op de hoogte was van deze studie en de gevolgen van die studie en dacht in clichés.

Houtskool als basisingrediënt

Houtskool is bij de Moeder’s Geuren het basisingrediënt van de wierook. Houtskool is verbrand ‘hout’ en bevat na ‘verbranding’ geen of nauwelijks schadelijke stoffen. Daarom wordt houtskool bij barbecueën gebruikt. Onze houtskool stokjes geven dan ook nauwelijks rook af. Dit is een van de redenen dat de Moeder’s Geuren wierook als enige wierooksoort gebrand kan worden door kinderen met CARA.
De bewering van de toxicoloog dat alle wierook even schadelijk is, getuigt daarom van onzorgvuldigheid en onwetendheid. Hij hoort bovendien als niemand anders te weten dat alles draait om de maat, de omgeving en de omstandigheden.
Bijvoorbeeld: in homeopathie worden vergiften in een hoge verdunning gebruikt om te genezen!
Of: bij vaccinatie wordt de ziekteverwekker in afgezwakte vorm geïnjecteerd!
Of: de meerderheid van mensen die roken krijgen geen longkanker, terwijl de hoeveelheid rook (en teer) vele duizenden malen meer zal zijn dan de rook van een wierookstokje.
Of: kaarsjes branden is ook kankerverwekkend, volgens de redenering van de toxicoloog!
Of: dezelfde kankerverwekkende stoffen komen vrij bij het bakken van voedsel en wel in heel veel grotere hoeveelheden dan bij het branden van een stokje wierook. Begrijpelijkerwijs wordt hier vooral indirect voor gewaarschuwd (gebruik afzuigkap, niet te heet braden, juiste bakolie gebruiken, niet laten aanbranden etc.).

Wierook kankerverwekkend noemen is geboren uit onwetendheid

Wierook kankerverwekkend noemen is grenzeloos overdreven en buiten elke maat. Het is ronduit onzinnig.
Wierook schadelijk? De Moeder’s Geuren Wierook van Boeddha.online in ieder geval niet!

Onafhankelijk geverifieerd
446 beoordelingen