Wedergeboorte

Je vriend gelooft in reïncarnatie. Wat is dat eigenlijk nou precies? Wat is de betekenis van reïncarnatie? Reïncarnatie is het steeds opnieuw geboren worden in een dierlijk of menselijk lichaam. Boeddha leerde ons dat we meerdere levens achter elkaar doormaken. Als je sterft volgt er een tussenstation, in het Tibetaans bardo. Daarna word je in een nieuw leven geboren. Daarom is de dood geen eindstation maar een tussenstation.

Is reïncarnatie hetzelfde als wedergeboorte?

Niet helemaal. In reïncarnatie gaat een onveranderlijke ziel over naar een volgend leven. In het boeddhisme is de geest voortdurend in beweging en heeft je bewustzijn meerdere niveaus. Tijdens je sterven laat je de grovere delen van je geest los en gaat uitsluitend het meest subtiele aspect van je altijd veranderende geest verder.

Karma

Daarnaast is er karma. Het hangt van je karma af in welk lichaam en in welke situatie je opnieuw geboren wordt. Hoe meer goede daden je hebt gedaan en goed karma hebt verkregen, hoe gunstiger je wedergeboorte is. Bij een wedergeboorte bestaat er een oorzakelijk verband tussen het ene leven en het volgende leven. De karmische band bepaalt jouw volgende leven. Als je in je huidige leven veel negatieve daden doet, denk aan doden, stelen en liegen, zorg je zelf voor veel problemen in je volgende leven.

Geest en lichaam

Je geest bewoont nu dit lichaam, in een volgend leven bewoont je geest een ander lichaam. De wedergeboorte heeft dus betrekking op je geest en niet op je lichaam. Zodoende zijn lichaam en geest aparte fenomenen. Je lichaam is opgebouwd uit atomen en is dus materie. Je geest is geen materie en vormloos. Hij refereert aan al je emotionele en verstandelijke ervaringen. Tijdens het leven zijn lichaam en geest verbonden. Als je sterft, scheiden lichaam en geest zich van elkaar. Je lichaam transformeert in een lijk en je geest gaat verder naar een ander lichaam. Je geest is zonder begin en zonder einde.

Tibetaans gezegde

Als je wil weten hoe je vorige leven is geweest, kijk dan naar je huidige lichaam. Als je wil weten hoe je toekomstige leven zal zijn, kijk dan naar je huidige geest.

Je huidige wedergeboorte of je huidige leven is het gevolg van activiteiten, karma, in het verleden. Een menselijke wedergeboorte is een gelukkige wedergeboorte en de oorzaak daarvoor is dat je je in vorige levens aan een strenge morele discipline hield. Aan de andere kant zullen jouw toekomstige wedergeboorten bepaald worden door de activiteiten die je nu verricht en het is je eigen geest die al je activiteiten ingeeft. Dus door te kijken of je motivatie en je huidige gedrag positief of negatief is, kan je je een idee vormen van het soort wedergeboorten die je nog zal ervaren. Je hoeft niet naar een waarzegger of een astroloog om erachter te komen hoe het je zal vergaan, je kan simpelweg kijken naar wat je denkt en doet en welke indrukken je daarmee op je geestesstroom achterlaat.

Onafhankelijk geverifieerd
500 beoordelingen