De toekomstboeddha, die pas 5000 jaar na Guatama (Boeddha Shakyamuni, de huidige Boeddha) de dan vergeten leer weer aan de wereld zal openbaren. Hij is dus mog een toekomstvisioen, reden waarom hij in de bhadrasana zit. De tijd die verstrijkt totdat hij werkelijk op aarde verschijnt, brengt Maitreya doior in de godenhemel als de Bodhisattva Natha.

Binnen het boeddhisme is Maitreya de toekomstige Boeddha.

Maitreya is een bodhisattva, die volgens het geloof van sommige boeddhisten uiteindelijk op aarde geboren zal worden, verlichting zal bereiken en een pure Dharma zal onderwijzen. Maitreya Bodhisattva wordt de opvolger van de historische Shakyamuni Boeddha.

Hij werd het eerst genoemd in de Maitreyavyakarana, een tekst in het Sanskriet. Er zijn vele mensen geweest die zichzelf Maitreya hebben genoemd, maar geen van de personen is erkend door de boeddhistische gemeenschap.

Maitreya zal geboren worden nadat de boeddhistische leer van Gautama Boeddha geheel vergeten is. De Maitreya zal in slechts zeven dagen de verlichting bereiken. Er worden verschillende kenmerken genoemd zoals het verkleinen van de oceanen.

Opdat de wereld de komst realiseert moeten verschillende condities worden vervuld: geschenken moeten aan monniken worden gegeven, morele voorschriften moeten worden gevolgd en offers moeten worden gebracht bij heiligdommen.

Volgens de profetie zal de komst van Boeddha Maitreya een einde aan oorlog, hongersnood en ziekten maken en een nieuwe samenleving creëren die gebaseerd is op tolerantie en liefde.

De naam Maitreya komt uit het Sanskriet: Maitri. Dit betekent liefdevolle vriendelijkheid.

 

Onafhankelijk geverifieerd
500 beoordelingen