De Hartsoetra

Het Inzicht dat Ons naar de Andere Oever brengt

Avalokiteshvara,
diepgaand mediterend
met het inzicht dat ons naar de andere oever brengt,
ontdekte plotsleing
dat alle vijf skandha’s op gelijke wijze leeg zijn.
Door dit inzicht overwon hij al het lijden.

Luister Sariputra,
dit lichaam is leegte, keegte is dit lichaam.
Dit lichaam is niet anders dan leegte.
Leegte is niet anders dan dit lichaam.
Dit geldt voor gevoelens, waarnemingen, mentale formaties en bewustzijn.

Luister Sariputra,
alle verschijnselen worden gekenmerkt door leegte;
hun ware natuur is geen geboorte, geen dood,
geen zijn, geen niet-zijn;
ze zijn rein, noch onrein,
en nemen toe noch af.

Daarom zijn lichaam, gevoelens, waarnemingen,
mentale formatie en bewustzijn
leeg van een afzonderlijk zelf.

Ook de achttien werelden van verschijnselen:
de zes zintuigen, de zes zintuigobjecten en de zes bewustzijnen
zijn leeg van een afzonderlijk zelf.

Ook de twaalf schakels van onderling afhankelijk ontstaan
en hun einde
zijn leeg van een afzonderlijk zelf.

Lijden, de oorzaken van lijden,
het einde van lijden, het pad,
inzicht en realisatie
zijn leeg van een afzonderlijk zelf.
Wie dit kan zien hoeft niets meer te bereiken.

Bodhisattva’s die oefenen met het inzicht dat ons naar de andere oever brengt
kennen geen belemmeringen in hun geest.
Vrij van belemmeringen kennen zij geen angst,
vernietigen zij alle verkeerde waarnemingen
en realiseren volmaakt Nirvana.

Door de beoefening van het inzicht dat ons naar de andere oever brengt,
kunnen alle Boeddha’s in het verleden, heden en de toekomst,
authentieke en volmaakte verlichting bereiken.

Weet daarom Sariputra,
dat het inzicht dat ons naar de andere oever brengt,
een grootse mantra is,
de meest verhelderende mantra,
de hoogste mantra,
de ongeëvenaarde mantra,
de ware wijsheid die in staat is
aan alle vormen van lijden een einde te maken.

Laten we daarom het inzicht dat ons naar de andere oever brengt eren
en deze mnatra verkondigen:

Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi svaha!
Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi svaha!
Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi svaha!

Thich Nhat Hanh en br. Phap Xa

Onafhankelijk geverifieerd
500 beoordelingen