We zijn wat we denken

Ons hele bestaan is het product van gedachten
Met onze gedachten scheppen we de wereld
Wie vanuit een niet zuivere geest spreekt of handelt
Roept onheil over zichzelf af
Zoals het wiel de os volgt die de kar trekt.

We zijn wat we denken

Ons hele bestaan is het product van gedachten
Met onze gedachten scheppen we de wereld
Wie vanuit een zuivere geest spreekt of handelt
Roept voorspoed over zichzelf af
Zoals je schaduw die altijd bij je is.

In deze wereld

Is haat nooit met haat overwonnen
Alleen liefde is sterker dan haat
Dat is de wet, oeroud en onvergankelijk
Eens komt de dag dat je er niet meer bent
Als je dit beseft, hoe kan je dan nog ruziemaken?

Wie het verkeerde voor waar houdt
En het ware voor niet waar
Luistert niet naar zijn hart
Hij laat zich leiden door begeerte.

Wie in het verkeerde het verkeerde ziet
En oog heeft voor het ware
Leeft vanuit zijn hart
Hij laat zich leiden door zijn ware aard.

Wat heeft het voor nut
Heilige geschriften te lezen
en verheven woorden te spreken
als je niet in staat bent ernaar te leven?
Ben je ook zo’n herder
die andermans schapen telt
En zelf nergens in deelt?

Wie weinig heilige geschriften leest
Er weinig over praat
Maar handelt volgens de levenswet
breekt met oude gewoonten
Hartstocht, haat en waanindeeën
Zal de waarheid ontdekken en vrede vinden
Hij zal er samen met anderen in delen.

Onafhankelijk geverifieerd
446 beoordelingen