Steeds vaker kijk je naar tv programma’s over verlichting en spiritualiteit. Je begint op een andere manier te kijken. Het wordt meer een ervaren, een gewaarworden van dingen die gebeuren. Je wilt ook wel een beetje laten zien dat je aan het veranderen bent. Je gaat om de week naar meditatie les en je bent op zoek naar een plek waar je over de Dharma kunt leren.

De boeddhistische filosofie is een hele mooie levensfilosofie. Mededogen hebben, naar zelfloosheid toewerken en uiteindelijk verlichting bereiken. Met elkaar filosoferen over de leegte en over karma, het is heerlijk. Je kunt het misschien eens een keertje proberen bij stichting Bodhisattva in Huis ter Heide!

Boeddha

De boeddhistische filosofie komt natuurlijk van Boeddha Shakyamuni, die leefde van ongeveer 450 tot 370 voor Christus in het gebied dat tegenwoordig in het noorden van India en Nepal valt. Op een dag kreeg hij door diepe meditatie inzicht in zijn vorige levens en zekerheid over de oorzaken van het lijden van de mens en hoe dat lijden kan worden gestopt. Hierdoor was hij een ontwaakt persoon geworden, de Boeddha. Want Boeddha betekent de ontwaakte, de verlichtte.

Op zoek

Nu ga je op zoek naar allerlei spirituele en boeddhistische producten. Je koopt een Boeddhabeeldje voor jezelf en maakt een kleine meditatieruimte in je huis. Je zet daar een altaartje neer met offerschaaltjes en je bewaart daar je mala’s. Een mala is een boeddhistische armband. Die heeft meestal 108 kralen  die verschillen in grootte van 4 mm tot wel 2 cm. De meest gangbare hebben kraaltjes van 6 en 8 mm. De houten of Rudraksha kralen tel je als je aan het mantra reciteren bent. De meest bekende mantra is Om Mani Padme Hum.

Onafhankelijk geverifieerd
500 beoordelingen