Geplaatst op

Vier soorten geluk

Alle mensen streven naar geluk

De belangrijkste bezigheid in het leven van de mens is het streven naar geluk. Het zoeken naar geluk. De Boeddha vertelde ons dat hij vier soorten van geluk kon onderscheiden.

1 – Het geluk door de zintuigelijke contacten

Als je steeds beter op je zintuigelijke reacties let, merk je dat de gevolgen schadelijk kunnen zijn als je zintuigen te veel worden gebombardeerd door allerlei zaken zoals alcohol drinken of harde muziek luisteren. Hoe zuiverder je bent, hoe subtieler worden je zintuigelijke genoegens. De kwaliteit van je zintuigelijke contacten hangt onder andere af van de graad van je karma. Je leeft hier in Nederland in hele gunstige omstandigheden, een teken van goed karma. Je kan musea bezoeken, een concert bijwonen of naar een theater gaan. Toch is dit de onderste trede, de onderste soort van geluk. Je loopt het risico in deze soort van geluk te blijven steken, uit gemak of uit onwetendheid dat er andere hogere vormen van geluk zijn.

2 – Het geluk van de Godenwerelden

Als je je uitsluitend wijd aan de vier hoogste gevoelens van (1) liefdevolle goedheid, (2) mededogen, (3) medevreugde en (4) gelijkmoedigheid, leef je in een aards paradijs. Deze vier hoogste gevoelens zijn het middel dat je naar de goddelijke verblijfplaatsen, de Godenwerelden brengt. Dit betekent dat je in de goddelijke werelden kan worden wedergeboren als je nooit liegt, nooit woedend wordt en zeer vrijgevig en grootmoedig bent.Dit kan je onmiddellijk in prkatijk brengen. Uit één van de Godenwerelden is het het volgende verhaal bekend:

Het is het gebied van de God Sakka. Op een dag zit hij in zijn hemelse, voor ons onvoorstelbaar mooie tuin. De bloemen lijken wel klokjes die wonderlijke muziek maken. Elke waterdruppel glinstert in alle kleuren van de regenboog. De lucht is vol heerlijke geuren en je hoort gezang dat je op Aarde nooit hebt gehoord. Naast Sakka zzt zijn vrouw bloemenkransen te vlechten. Plotseling begon zij echter te verwelken, het enige lijden dat de Goden (deva’s) kort voor hun dood nog kennen, en binnen enkele minuten stierf zij.
Ze werd onmiddellijk in een Indiaas dorp als de dochter van een heel arme boer wedergeboren. Ze groeide op en kon zich haar heerlijke leven bij Sakka zo goed herinneren dat zij slechts één wens had: daarheen terugkeren! Ze hoopte dat langs de weg van vroomheid te bereiken en ze bracht dagelijks bloemen, wierook en kaarsen naar de tempel en bad. Steeds eindigde ze met de woorden: “Moge het mijn man ten goede komen”. Maar ze had helemaal geen man in het dorp in India en de mensen dachten dat ze gek was. Haar ouders wilden haar helpen en vonden een man voor haar. Op haar veerteinde trouwde ze met ook een heel arme boer uit haar dorp. Maar elke dag bleef ze naar de tempel gaan en steeds zei ze na haar gebeden: “Moge het mijn man ten goede komen”. Ze deed ook veel goede dingen; ze verzorgde zieken, stond de vrouwen bij van wie de mannen in oorlogen vochten, deelde haar voedselvoorraad tijdens hongersnood en steeds zei ze: “Moge het mijn man ten goede komen”. Natuurlijk dacht ze niet aanhaar huidige echtgenoot maar aan Sakka, naar wie ze terugverlangde. Maar dat wisten de mensen immers niet en ze werd beroemd en hooggeschat als een vrouw die haar man zo aanbad. Ook haar vier kinderen hielp ze waar ze kon. Ze probeerde ruzie in de familie en in het dorp bij te leggen en op te lossen en steeds bleef ze dezelfde spreuk zeggen. Toen ze zeventig was, stierf ze. Onmiddellijk werd ze wedergeboren, in de tuin van Sakka. Ze zat plotseling weer naast hem en vlocht weer bloemenkansen net zoals daarvoor. Sakka keek haar verbaasd aan en vroeg haar waar ze al die tijd geweest was en dat hij haar al twee uur overal aan het zoeken was. “Sakka, je raadt nooit wat mij overkomen is! Ik was zeventig jaar daar beneden op Aarde bij de mensen en weet je, die leven zo’n korte tijd en wat ze dan allemaal doen! Ze maken oorlog met elkaar, ze bestelen elkaar, ze maken ruzie, ze vechten, het is nauwelijks te geloven”, antwoordde ze.
“Nou ja”, kalmeerde hij haar, “je bent nu gelukkig weer hier, nu is alles weer goed”.
Zeventig jaar mensentijd is inj het gebied van de deva’s twee uur tijd. Tijd is slechts een kwestie van concentratie. Alleen voor praktische doeleinden hebben we de tijd ingedeeld in seconden, minuten, enzovoort. In werkelijkheid is tijd relatief en hangt van onze geestelijke toestand af.
De levenstijd in de hoogste Goddelijke gebieden is zo onvoorstelbaar lang dat ze oneindig wordt genoemd. Daarom worden de Goden voor onsterfelijk gehouden. Maar ook deze Godenwerelden zijn vergankelijk.

3 – Het geluk door meditatie

Geluk door meditatie komt op wanneer het denken wordt uitgeschakeld. Dit betekent dat je ernstig en consequent oefent tot je aan een punt komt waar je zo geconcentreerd bent dat een meditatie-object, de adem bijvoorbeeld of het gewaar zijn van gevoelens, niet meer nodig is. Alle meditatie-objecten, de adem of een vlam, zijn niet meer dan een middel om tot volledige concentratie te komen. Stop met je zorgen te maken over al die dagelijkse gedachten die met herinnering verbonden zijn. Houdt op met plannen, maar concentreer je op een object, zodat je geest al het andere kan loslaten. De geest wordt zo rustig dat op dat moment gevoelens boven komen die een ongekend geluk brengen. Het geluk van meditatie is wel verbonden met voorwaarden. Je hebt een fundament nodig, dat is jouw levenswijze en je geesteshouding. Dit fundament wordt de drie pijlers van meditatie genoemd:

  1.  Metta: liefdevolle goedheid
  2.  Dana: grootmoedigheid, vrijgevigheid
  3.  Sila: zedelijkheid of de vijf morele regels

De vijf morele regels:

  1. Geen levende wezens doden
  2. Niets nemen wat je niet gegeven is
  3. Geen seksueel misbruik plegen
  4. Niet liegen
  5. Geen verdovende middelen nemen

4 – Geluk door inzicht, helder inzicht

Door helder inzicht worden al je problemen definitief opgelost. Je geest is kundig geworden om de onbestendigheid (anicca) in al het bestaande in te zien en daarmee ook het onpersoonlijke (anatta) van al wat ontstaan is. Als ik er niet meer ben, wie zou dan mijn problemen hebben? Alleen een geest die gelukkig en rustig is, kan accepteren dat er niemand is die gelukkig en rustig is.Geluk door inzcht is het enige blijvende geluk.

bron: Boeddha Zonder Geheimen – Ayya Khema

Geplaatst op

Innerlijke Vrede

De ware bron van geluk

Onze mentale vrede, onze innerlijke vrede, is de ware bron van geluk. En met geluk bedoel ik niet alleen maar oppervlakkig geluk, zoals onze gewone pleziertjes die makkelijk in pijn veranderen of onze opgewektheid dat makkelijk een teleurstelling wordt. Wanneer ik geluk zeg, bedoel ik een diepe innerlijk vrede en vreugde, een tevredenheid en welzijn, die je met anderen kan delen. Een geluk dat iedereen gelukkig maakt. Het is heel mooi en daarnaast blijkt onze innerlijke vrede, de bron van ons geluk, ook de bron van uiterlijke vrede te zijn! Vanuit innerlijke vrede volgt als vanzelf en van nature uiterlijke vrede. Natuurlijk! Dus nu, voor de komende twaalf of dertien minuten, zou ik graag willen voorgaan in een ademhaling meditatie die je kan volgen. Samen zullen we dan wereldvrede scheppen.

Ademhaling

Richt je gedachten op jouw ademhaling. Op de ervaring en de beleving van je ademhaling. Heel zacht en vooral heel natuurlijk volg je de ademhaling. Adem in en adem uit door je neusgaten. Je wordt je bewust van je adem vanaf het uiteinde van je neusgaten terwijl je inademt en uitademt. Deze sensatie, deze beleving is het onderwerp van je meditatie. Met bedachtzaamheid focus je op deze sensatie, het kalme ritme van je ademhaling waarbij al het andere wegvalt. Wanneer andere gedachten bij je opkomen, weersta je de verleiding deze te volgen. Als je op een bepaald moment toch je gedachten gaat volgen, breng dan jezelf terug naar die sensatie van je ademhaling. Net zo vaak tot je geest rust vindt in het ritme van die ademhaling.

Mentale vrede

Op deze manier hoef je nauwelijks moeite te doen om te mediteren, terwijl de drukte van rumoerige en afleidende gedachten wegglijdt, heb je de mogelijkheid om het denken van je geest te ervaren als heel stil, vredig, helder en ruimtelijk. En deze mentale vrede is een teken van het veel grotere vermogen van vrede, dat altijd al in ons ligt. We maken contact met ons vermogen om vrede te creëren. En voordat je weer uit deze meditaie komt, kan je een besluit ontwikkelen of zelfs nemen om voor altijd in dit vredige denken van je geest te blijven. Moge op deze manier iedereen het ware geluk vinden en mogen we vrede scheppen in onze wereld.

Kelsang Jampa

Geplaatst op

5 Tips voor een mooie meditatieruimte

Je eigen meditatieruimte inrichten

Je hebt al een paar plekjes in huis waar je je helemaal lekker voelt. Waar je bijvoorbeeld elke ochtend even heerlijk zit met je vroege ontbijt. Of waar je ‘s middags heel erg rustig even in een interessant boek kan wegdromen. Vanaf nu wil je ook mindful op een hele speciale plek kunnen mediteren in een aparte ruimte die echt bedoeld is voor mindfulness en meditatie. Lees hier vier tips om een mooie meditatieruimte in je eigen huis in te richten.

1 Waar in huis voel je je echt fijn?

Ga in gedachten door je huis en kijk op welke plek je je het meest gelukkig voelt. Is het in dat kleine kamertje aan het einde van de gang boven waar je nu meestal de schone was strijkt of is het misschien dat intieme hoekje in de woonkamer waar het altijd lekker stil is? Kies een rustgevende en vooral stille plek, zo ver mogelijk weg van de drukte in huis.

2 Maak die ruimte heel persoonlijk

In de meditatieruimte is het belangrijk om bij jezelf te komen. Aandacht voor jezelf. Kaarsjes en sfeerlichten dragen bij aan een rustige en kalme sfeer. Het aansteken van de lichtjes is een kalmerend en rustgevend gebaar en bovendien heeft de geur ervan een positieve werking.

3 Kies fijne afbeelding aan de muur

wandkleed India

Hang afbeeldingen aan de muur op die jou zoveel mogelijk innerlijke rust geven en heerlijk ontspannend werken. Je kan hierbij denken aan een fraai Thanga met een afbeelding van Boeddha of Witte Tara. Ook een prachtig handgeweven wandkleed uit India brengt rust en geeft je meditatieruimte een persoonlijke touch.

4 Klankschalen, vajra en bel

vajra dorje

Zet een comfortabele stoel in de ruimte waar je goed rechtop op kan zitten met een rechte rug. Zo kan je goed ontspannen en blijf je tegelijk alert. Of maak gebruik van een lekker meditatiekussen en sla een warme meditatiedeken om je heen. Je kan in je kamer ook een altaartje maken. Een tafel met een altaarkleed waar je een bel en vajra op plaatst, je rudraksha mala’s neerlegt en een mooi Boeddhabeeldje neerzet. Een zachte aanslag op de klankschaal betekent het begin van je meditatie.

5 Boeddha

Als je tijdens je meditatie Boeddha wil visualiseren, kan het helpen als je elke keer Boeddha ziet zodra je de meditatieruimte binnengaat. Op die manier wordt het steeds makkelijker voor je om Boeddha in gedachten voor je te zien. De Boeddha die je visualiseert moet zich niet te ver maar ook niet te dichtbij bevinden. Een afstand van ongeveer een meter, ter hoogte van je wenkbrauwen is goed. Het beeld dat je visualiseert mag niet groter zijn dan tien centimeter. Het helt wanneer je een klein maar stralend beeld visualiseert, alsof het uit licht is gemaakt. Een stralend beeld gaat de natuurlijke neiging tot slaperigheid tegen. Als je het beeld van Boeddha ook nog redelijk zwaar voorstelt, gaat de gewichtige en zware voorsatelling van Boeddha je ongedurigheid tegen.

Houd deze tips bij het inrichten van je meditatieruimte goed in gedachten. Elke keer als je de ruimnte binnengaat zal je een vredig gevoel overkomen. De rust en de harmonie zijn belangrijk, die brengen rust en harmonie bij je innerlijke zelf.

Het ontwikkelen van rustig mediteren, rustig vertoeven, vereist toewijding tot je het proces helemaal beheerts. Een rustige omgeving geldt als een voorwaarde, net zoals de steun van vrienden en familie. De wereldse zorgen, je sociale verplichtingen, je familie, je zaak, alle wereldse besognes zet je van je af en je wijdt jezelf uitsluitend aan het ontwikkelen van concentratie. Om te beginnen kan je het beste korte meditatiesessies houden, verspreid over de dag. Begin met tien sessies van tien minuten en naarmate je concentratievermogen toeneemt, verleng je de sessies en verminder je de ferquentie.

Veel plezier met het ontwerpen en inrichten van je eigen meditatieruimte!

Geplaatst op

Je mooiste meditatie-ervaring

Wat is mediteren?

Je wil rust, je wil onthaasten, je wil minder spullen en je wil vooral een zinvoller leven. Van vrienden hoorde je over mediteren en dat het zo fijn is. Wat is mediteren? Je was er eerst een beetje bang voor, maar je wilde het toch ook echt ervaren. Mediteren is heel eenvoudig en bovendien heel gezond! Je maakt verbinding met jezelf en je ervaart de mooiste dingen.

Kom bij jezelf!

Bij jezelf komen. Helemaal in het nu zijn. Dit kun je bereiken door alleen maar met je ademhaling bezig te zijn. Geen andere gedachten dan alleen je ademhaling. Je inademing en je uitademing. Volg je ademhaling. Ga lekker en vooral goed zitten. Op een plek waar je het fijn vindt om even te verblijven. Het liefst met een rechte rug, dan ben je alert en toch ontspannen. Voel je zitbeentjes op de zitting van de stoel en voel je voeten op de vloer. Zorg dat je voeten warm zijn. Sluit je ogen en kom bij jezelf.

Tel je ademhaling

Nu ga je rustig inademen en uitademen en aan het einde van de uitademing zeg je in jezelf 1, bij de volgende uitademing 2 en zo ga je door tot de 10. En na de 10 wordt je je bewust van wat er allemaal in jou gebeurt wanneer je in een ontspannen alertheid aanwezig bent. Merk op dat er misschien spieren zijn die zich spannen, maar doe er niets mee. Het gaat om het opmerken, het ervaren en het bewust worden. Nu ga je de 1 iets verplaatsen. Je hebt de inademing en de uitademing. Vlak voordat je in gaat ademen, zeg je zacht in jezelf 1 en je laat het weer doorstromen tot en met 10. Dus de plaats van de 1 verandert iets. En als je bij de 10 bent aangekomen, wordt je je bewust wat dit in jouw systeem teweegbrengt, nu je de plaats van de 1 iets veranderd hebt.

Meditatieoefening

Tijdens deze meditatie heb je misschien opgemerkt dat je geen andere gedachten hebt gehad dan alleen de gedachte van het tellen. Dat is mediteren. Zorgen dat je geen gedachten hebt. Dat je helemaal in het nu aanwezig bent. De ene keer ervaar je een tinteling in je voeten, de andere keer een warm gevoel in je borst. Je brengt je geest tot rust en in meditatie ervaar je gelukzaligheid. Je ervaart een niet gehechte liefde, een niet persoonsgebonden liefde. Je ervaart dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. Grenzen lossen op, alles is alles, jij bent iedereen.

Mededogen

Mij heeft meditatie geholpen om meer vanuit mijn hart te leven. Anderen geen schade te berokkenen, geen pijn te doen. Het heeft mij een enorme stimulans aan mededogen gegeven. Dat ik niet meer altijd maar oordeel over anderen, meer vanuit mijn hart leef. Welke mooie ervaring brengt meditatie jou?

Geplaatst op

Wat is mediteren?

Je wil rust, je wil onthaasten, je wil minder spullen en een zinvoller leven. Van vrienden hoor je wel eens over mediteren en dat het zo fijn is, maar wat is mediteren nu eigenlijk precies? Stiekem ben je er wel een beetje bang voor, maar je wil het toch ook wel eens ervaren. Mediteren is in ieder geval heel eenvoudig en bovendien heel gezond! Lees in dit blog over hoe je kunt beginnen met mediteren en wat het effect is.

Het gaat erom bij jezelf te komen. Helemaal in het moment te zijn. In het nu te zijn. Dit kun je simpel bereiken door alleen maar met je ademhaling bezig te zijn. Geen andere gedachten meer dan alleen maar je ademhaling. Je inademing en je uitademing. Volg je ademhaling. Ga eens lekker zitten. Op een plek waar je het fijn vindt om te zitten. Het liefst met een rechte rug, zodat je alert en toch ontspannen bent. Voel je zitbeentjes en je voeten op de vloer. Zorg dat je voeten warm zijn. Sluit je ogen en kom bij jezelf.

Tellen

Je gaat nu rustig in- en uitademen en aan het einde van de uitademing zeg je in jezelf 1, bij de volgende uitademing 2 en zo ga je door tot de 10. En na de 10 wordt je je bewust van wat er allemaal in jou gebeurt wanneer je in een ontspannen alertheid aanwezig bent. Merk op dat er wellicht spieren zijn die zich spannen, maar doe er niets mee. Het gaat om het opmerken, het ervaren en het bewust worden. Nu ga je de 1 iets verplaatsen. Je hebt de inademing en de uitademing. Vlak voordat je in gaat ademen, zeg je zacht in jezelf 1 en je laat het weer doorstromen tot en met 10. Dus de plaats van de 1 verandert iets. En als je bij de 10 bent aangekomen, wordt je bewust wat dit in jouw systeem teweegbrengt. Nu je de plaats van de 1 iets veranderd hebt.

Meditatieoefening

Tijdens deze oefening, deze eerste meditatie, heb je misschien opgemerkt dat je geen andere gedachten hebt gehad dan alleen de gedachte van het tellen. Dat is mediteren. Zorgen dat je geen gedachten hebt. Dat je helemaal in het nu aanwezig bent. Je kunt ook een plekje in je kamer creëren waar je jezelf gemakkelijk en prettig voelt. Je kunt een altaartje neerzetten met offerschaaltjes ervoor waar je bloemen of water in doet. Of waxinelichtjes in brandt. Ook kun je een mooi Boeddhabeeld online kopen en in of op het altaar neerzetten. Zo creëer je een fijne en vriendelijke sfeer waar je je helemaal prettig voelt. Op die manier mediteer je het fijnst.

Geplaatst op

Stilte

stilte

Stilte

In Wikipedia staat geschreven: Stilte is de ervaring van geen enkel geluid, of de ervaring van zo weinig geluid dat het als volledig natuurlijk en rustgevend wordt beschouwd. Stilte kan echter ook als beklemmend of bedreigend worden ervaren. De ervaring van “geen geluid” betekent niet dat er geen geluid aanwezig is.

De Dikke Van Dale schrijft: afwezigheid van geluid of beweging: in stilte heimelijk, ongemerkt; de stilte voor de storm onheilspellende stilte of rust

De wereld waarin we leven is eigenlijk nooit stil. Zeker nu in de hectische tijd van vandaag de dag. Overal is geluid, overal zijn prikkels. Niet alleen qua geluid, maar ook in allerlei reclameboodschappen. Reclameborden, billboards, bewegende beelden op schermen in supermarkten en bouwmarkten. In steeds meer winkels wordt het gewoon om er één of meerdere beeldschermen op te hangen die lawaai veroorzaken. We rennen als kip zonder kop in het rond en slaan al die herrie op. Ergens in onze geest. Waar is de stilte? Waar is de rust?

De Wereld Gezondheid Organisatie noemde een paar jaar geleden geluidsvervuiling al een moderne plaag. Teveel blootstelling aan geluid kan negatieve gevolgen hebben op onze gezondheid. Steeds vaker zoeken mensen de stilte op. Een wandeling in het bos en een strandwandeling geven ook een gevoel van stilte. Stilte is goed voor je hersenen. Stilte is goed voor je geest. Stilte is ook goed voor je lichaam.

Doel

Het belang van op retraite gaan is niet alleen eenvoudig stil te zijn. Alles is van alles afhankelijk. Niets staat op zichzelf en niets is uit zichzelf ontstaan. Jij bestaat in onderlinge afhankelijkheid met al het andere. Jouw werkelijkheid is om die reden afhankelijk van de manier waarop je denkt. Als dit denken van jou zou veranderen, verandert jouw visie op en jouw ervaring van de werkelijkheid ook. Het doel van de stilte is om jouw menselijke kwaliteit van mededogen en liefdevolle vriendelijkheid te ontwikkelen. Daarnaast geeft stilte jou de tijd om de ervaringen die je ontvangen hebt in de praktijk te brengen. Bovendien is stilte tegenwoordig de enige tijd die we hebben om te ontspannen. We gaan immers in de drukke tijd van nu te veel op in het genot wat onze zintuigen teweegbrengen en onze sociale verplichtingen houden ons te veel bezig.

Stilte vermindert stress. Geluidsoverlast en geluidsvervuiling leidt tot verhoogde bloeddruk. Bovendien kan een algehele verminderde gezondheid het gevolg zijn van te veel geluid. Stilte doet meer dan luisteren naar ontspannende muziek. Door stilte te ervaren krijgt ons brein de mogelijkheid zich weer op te laden. Stilte zorgt zelfs voor vernieuwing van je hersencellen.

Stiltemeditatie

Het in stilte mediteren en alleen maar op je ademhaling focussen is een perfecte manier om helemaal tot rust te komen en de stilte haar werk te laten doen. Stilte is stilstaan bij jezelf. Je aandacht van buiten naar binnen brengen. Het is naar binnen keren. Ervaar meer vrede en harmonie in je leven.

Geplaatst op

Boeddhistische meditatie

Boeddhistische meditatie leren

Als we van een gekwalificeerde leraar mediteren leren, een leraar die les geeft volgens een verantwoorde methode en we volgen deze aanwijzingen goed op, dan bestaat er geen enkel gevaar. Mediteren is immers eenvoudig het geleidelijk opbouwen van een positieve geestesgesteldheid. Maar het is onverstandig om zonder de juiste instructies gevorderde oefeningen te proberen als we nog beginners zijn. Zolang we echter een betrouwbaar pad volgen op een geleidelijke manier, kan iedereen Boeddha worden.
Het boeddhisme is een wijsheid filosofie, die door Boeddha Shakyamuni 625 jaar voor Christus ontwikkeld is. De leringen van de Boeddha hebben tot doel om ons inzicht te geven in onze verwarde geest, zodat wij weer in staat zullen zijn om terug te kunnen keren naar onze zuivere altruïstische bron, onze oorspronkelijke boeddha-natuur. Door deze wijsheid filosofie te combineren met eenvoudige meditatietechnieken is het mogelijk om de juiste werkingswijze van de geest te leren kennen. De boeddhistische filosofie kan dan ook als een blauwdruk worden beschouwd waarbinnen de hele complexiteit van de geest tot in de fijnste details is uitgewerkt. Het combineren van deze filosofie met meditatie heeft als voordeel dat woorden niet tot het intellect beperkt blijven maar dat deze woorden als mantra’s in het lichaam ervaren kunnen worden. De geest openbaart zich echter in ieder levend wezen op andere wijze. De Boeddha introduceerde 84.000 poorten naar verlichting; iedere poort ontdoet de geest van zijn versluiering. Omdat we niet weten welke poort of poorten de versluiering opheffen zullen we de woorden van Boeddha niet klakkeloos kunnen aannemen. Steeds opnieuw zullen we deze moeten onderzoeken om ze op onze eigen wijze te kunnen ervaren. Dit vraagt om geduld met ons zelf omdat we niet gewend zijn om deze ervaringen aan ons zelf te schenken en ze ook nog serieus te nemen.
Vaak wordt er gezegd dat mediteren egoïstisch bezig zijn is. Dat klopt. Door de filosofie en meditatie komen we achter al onze ideeën en gedachten. Deze gaan we analyseren en toetsen op de realiteitszin. Pas dan komen we erachter dat ons denken meestal niet met de werkelijkheid overeenstemt. Ons denken is heel beperkt  en het bekommert zich eigenlijk alleen om zichzelf en de paar dierbaren om ons heen. Boeddha noemt dit niet egocentrisch maar verward. Zodra we dit onderkennen zijn we in staat om in alle vrijheid een keuze te maken: Wil ik egoïstisch of altruïstisch zijn. Altruïstisch in boeddhistische zin betekent dat we weten dat we onderling met elkaar verbonden zijn en dat het opheffen van de eigen onjuiste inzichten alle levende wezens ten goede zal komen. Leven kun je alleen zelf doen en met de ander loop je hand in hand.
Meditatie is een proces waarbij je leert op een kundige manier met de geest te werken. Meditatie is de fundamentele eerste stap in ieder boeddhistisch systeem om  de geest te trainen en is in alle boeddhistische scholen bekend. Er zijn natuurlijk veel verschillende meditatie systemen en methoden.

Gom

Het Tibetaanse woord Gom, voor mediteren, betekent gewennen of zich bekend maken. Mediteren betekent dat we onszelf positieve en realistische houdingen aanwennen. Mediteren is niet met je benen in de knoop en met een zogenaamde heilige uitdrukking op je gezicht zitten, maar mediteren is een instelling van onze geest. Zelfs wanneer het lichaam in de perfecte houding zit, mediteren we niet echt als onze geest onrustig is en willekeurig van het ene naar het andere onderwerp springt. Dit wordt ook wel monkey-mind genoemd. Tijdens het mediteren transformeren we onze verwarde en haastige gedachten en zienswijzen zodat deze beter overeenkomen met de werkelijkheid. In plaats van onrust en woede kunnen we meer mededogen en liefde voelen. We zitten vaak verstrikt in onze eigen verwarde emoties en zitten vol vooroordelen over de wereld en ons zelf. Door middel van meditatie proberen we ruimte en duidelijkheid te scheppen in onze eigen geest. Binnen het boeddhisme wordt mediteren al meer dan 2500 jaar uitgebreid beoefend als de belangrijkste manier om je eigen geest te leren kennen en aan je eigen geluk en dat van anderen te werken. bronnen: Dorien Quik stichting Bodhisattva en het Maitreya instituut

Geplaatst op

Boeddha beeldje

Boeddha beeldje

Je bent op zoek naar een mooi Boeddha beeldje voor in je eigen woonkamer. Of je wil graag je beste vriendin een mooi en niet te duur Boeddha beeldje cadeau geven. In deze leuke webshop vind je betaalbare Boeddha beeldjes en beelden, maar ook mooie boeddhistische artikelen zoals mala’s, gebedsmolens en vajra’s. Kijk eens lekker verder in de winkel met veel interessante en prachtige artikelen die alles te maken hebben met het boeddhisme.

Wie was Boeddha?

Boeddha heette eerst Siddhartha Gautama en leefde als rijke prins in een koninkrijk in India. Hij wilde graag de wereld zien maar zijn vader hield hem veilig achter de muren van zijn koninkrijk. Wijze mannen hadden de koning verteld dat Siddhartha een goddelijke zoon was, die of een groot heerser, of een groot geestelijke leraar zou worden. Koning Suddhodhana wilde dat Siddhartha hem als groot heerser zou opvolgen en daarom hield hij hem achter gesloten deuren. Siddhartha leidde een leven vol luxe en plezier, maar hij was niet gelukkig. Hij zag armoede, ziekte en lijden bij mensen in de straten vlakbij de poorten van het koninkrijk en wilde weten hoe de rest van de wereld zou zijn. Op een nacht vluchtte hij uit het koninkrijk en zag het lijden van de mensheid. Hij sloot zich aan bij vijf asceten die zich hadden afgezonderd. Siddhartha volgde hun voorbeeld, en gaf zich over aan de extreemste vormen van ascese. Zes jaar later, toen hij bijna doodging van de honger, zag hij in dat dit niet de juiste manier was om de verlossing te bereiken en hij trok verder. Hij herinnerde zich hoe hij als kind in een staat van samadhi was geraakt toen hij een keer naar het ploegen van zijn vader had zitten kijken. Toen hij weer op krachten was besloot hij onder een boom te mediteren, en er niet onder vandaan te komen voordat hij de verlossing had bereikt. Op de negenenveertigste dag kreeg hij inzicht in zijn vorige levens, en zekerheid over de oorzaken van het lijden van de mens en hoe dat lijden kan worden weggenomen. Hierdoor was hij een ontwaakt persoon, de Boeddha.
De rest van zijn leven trok hij door India, onderwijzend wat hij had geleerd. Zijn eerste volgelingen waren de vijf asceten. Ook zijn familie nam zijn leer aan en zijn tante werd de eerste boeddhistische non.
Op tachtigjarige leeftijd wist hij dat hij zou sterven. Ook zou hij niet opnieuw worden geboren, zelfs niet in de hemel, omdat hij nu verlicht was en nu voor altijd in het pari-nibbana opging. Toen men hem vroeg wie hem op moest volgen, vertelde hij dat er geen opvolger moest komen, maar dat zijn lessen bewaard moesten blijven.

Geplaatst op

Mala

Boeddhistische Mala

Een mala wordt hoofdzakelijk gebruikt om mantra’s te tellen die gereciteerd worden. Het heeft dus feitelijk dezelfde functie als een rozenkrans. Kralen gemaakt van bodhizaden of hout zijn voor velerlei doeleinden geschikt, voor het tellen van allerlei soorten mantra’s of andere gebeden, neerbuigingen en rondgangen.
De kralen die gebruikt worden om mantra’s te tellen die het pacificeren van verstorende emoties tot doel hebben kunnen bijvoorbeeld van kristal, parel of parelmoer zijn. Een mala moet voor dit doel honderd van zulke kralen hebben. Mantra’s die we op zulke kralen tellen dienen om hindernissen te verwijderen zoals ziekte en andere rampzaligheden en voor het zuiveren van negatieve activiteiten.

Mantra’s

Mala’s om mantra’s voor toename van onze positieve eigenschappen te tellen, horen van goud, zilver, koper of lotuszaden gemaakt te zijn, de mala heeft in dat geval 108 van zulke kralen. De mantra’s die we daarop tellen dienen om de levensduur, kennis en verdiensten te doen toenemen.
Mala’s voor mantra’s om onze sterke verstorende emoties te overmeesteren bestaan uit een mengsel van gemalen sandalwood, saffraan en andere geurige substanties. Deze mala heeft vijfentwintig kralen. De mantra’s die daarop geteld worden kunnen bedoeld zijn om anderen te temmen, maar de motivatie om dit te doen behoort wel een zeer zuivere wens te zijn om anderen te helpen en niet om er zelf baat bij te hebben en dus niet voor je eigen welzijn.
Mala’s om mantra’s te tellen met het doel om krachtig negatieve krachten te onderwerpen door toornige methoden moeten gemaakt zijn van raksha zand of mensenbeen, zestig aan een koord. Omdat dit met een volkomen altruïstische bedoeling hoort te gebeuren is de enige persoon die in staat is een dergelijke daad uit te voeren een bodhisattva, die dit doet uit groot mededogen voor wezens die op geen enkele manier getemd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld kwaadaardige geesten.
Het koord is voor alle mala’s hetzelfde en hoort te bestaan uit negen draden die de Boeddha Vajradhara en de acht bodhisattva’s symboliseren. De grote kraal aan het einde staat voor de wijsheid die de leegte realiseert en de cilindervormige kraal daarboven is de leegte zelf. Samen symboliseren ze dat alle tegenstanders verslagen zijn.

Een mooi cadeau

Je kunt een mala ook fantastisch als cadeau geven aan je beste vriendin. Ga naar mala’s en bestel die mooie mala! Of aan je spirituele partner. Mala’s worden vaak gebruikt om mantra’s te tellen tijdens de meditatie. Een mantra is een herhalend woord of geluid om je te helpen in je concentratie tijdens de meditatie. Om de mantra’s te tellen, leg je de mala over je middelvinger of ringvinger. Gebruik hiervoor liever niet je wijsvinger, want deze staat voor het ego. Je gebruikt de duim om de kralen door te schuiven, nadat je een mantra gereciteerd hebt. De extra kraal bij het kwastje heet de goeroekraal en vertegenwoordigt het kruinchakra. Deze fungeert niet als gebedskraal, maar markeert het beginpunt, keerpunt en eindpunt van de mala. De eerste kraal is altijd de kraal links naast de goeroekraal. Het bereiken van de goeroekraal tijdens de meditatie betekent een tijd voor reflectie. Ga niet over de goeroekraal heen. Bij een eventuele nieuwe rondgang draai je de mala een halve slag, zodat je weer rechtsom verdergaat en niet linksom teruggaat. De laatste kraal is dan weer de eerste kraal. Reik je wel eens onbewust naar je hals en voel je de mala? Dan is dat een uitnodiging om terug te keren naar je adem, naar bewustwording. Als je voorover leunt en de mala bengelt in het zicht, dan geeft dat een nieuw zacht ontwaken.

Geplaatst op

Neem een kijkje in de winkel!

De Tibetaans boeddhistische webwinkel van Boeddha.online

Neem een kijkje in de winkel en zie de leukste en mooiste Tibetaanse producten. Klankschalen, mooie grote beelden van Boeddha en Tara, grote sfeerlichten in lotusvorm, aparte wierookbranders en lekkere kruidenthee van Bad Heilbrunner en Maharishi Ayurveda. Creëer een leuk en knus hoekje in je woonkamer zodat je daar een heerlijk rustige plek hebt om te mediteren. Je kunt daarbij gebruik maken van de houten altaartjes en beelden. Mediteren is heerlijk en je geest wordt weer vredig en kalm en kan daardoor de leefomstandigheden in alledaagse situaties beter aan en is hierdoor minder afhankelijk van invloeden van buiten af. Je geest wordt evenwichtig en kan hierdoor langer vertoeven in zijn natuurlijke staat die vredig en alert is. Stiltemeditatie is een wijdverbreide en heel eenvoudige wijze om de geest tot rust te brengen zonder dat voorkennis vereist is.